Task Force TAKUBA – Laatste ontwikkelingen

In navolging van het overleg tussen politieke autoriteiten werd in overeenstemming tussen Europese en Afrikaanse partnerlanden beslist over een herschikking van de militaire capaciteiten in de Sahel, waarbij onder meer de Task Force (TF) TAKUBA niet meer vanuit Mali zal opereren.  De Chef Defensie heeft op uitnodiging van zijn Franse homoloog deelgenomen aan een videoconferentie waarbij de context van deze beslissing werd medegedeeld.

 

De toegenomen weerstand van de Malinese junta tegenover westerse militaire aanwezigheid op Malinees grondgebied, maar ook de uitgestelde verkiezingen na de staatsgreep en de vertraging in de democratische transitie, maken dat de politieke, operationele en juridische voorwaarden in Mali niet meer vervuld zijn voor een verderzetten van de Task Force TAKUBA vanuit Mali. Een herontplooiing van TF TAKUBA zal op gecoördineerde wijze en in goede verstandhouding met de Malinese strijdkrachten worden opgestart.

 

Voor Defensie betekent deze beslissing dat de geplande ontplooiing van de Combined Arms Tactical Subgroup (CATSG), die in de schoot van de Landcomponent werd voorbereid op een inzet in Mali, niet doorgaat. De beslissing werd door de LCC – tijdens zijn bezoek aan het detachement – medegedeeld aan het personeel. De defensiestaf blijft de ontwikkelingen in de Sahel nauwgezet opvolgen. Hierbij worden de opdrachten MINUSMA en EUTM in Mali, waaraan ook de Belgische Defensie een bijdrage levert, wel nog voortgezet. Daarnaast onderzoekt de defensiestaf momenteel ook andere pistes voor de inzet van een CATSG in de nabije toekomst. De planning operaties 2022 zal worden bijgestuurd in functie van deze staffing.

 

Wat de toekomst betreft, zal de strijd tegen het terrorisme in de Sahel regio onverminderd worden voortgezet. Om dit te kunnen doen, wordt momenteel onderzocht vanuit welk land of welke landen dit zou kunnen gebeuren. De steun van de lokale autoriteiten en de lokale strijdkrachten vormt een absoluut noodzakelijke voorwaarde om dit gevecht op doeltreffende wijze te kunnen voeren. Maar ook de interdepartementale aanpak met Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, die essentieel is voor het bereiken van een duurzaam resultaat op het terrein, zal een belangrijke factor blijven bij de keuzes die zullen gemaakt worden.

 

De wil om met de Belgische Defensie aanwezig te blijven in de Sahel is ongewijzigd.

 

Dank voor jullie gedreven inzet!

Persdienst Defensie

Defensie