België levert onderzoeksfaciliteit voor satellietcommunicatie aan NAVO

Op 17 februari 2022 heeft Defensie formeel een faciliteit overgedragen aan het NAVO Communications and Information Agency (NCI Agentschap). Die zal dienen als de technische test- en onderzoeksfaciliteit voor de satellietcommunicatie van de NAVO (SATCOM).

 

De faciliteit, die gevestigd is in Camp Casteau in Mons (België), zal de plaats zijn waar de NAVO – in partnerschap met de industrie – nieuwe satellietcommunicatiecapaciteiten test voordat deze in gebruik worden genomen ter ondersteuning van NAVO-operaties en -missies. De faciliteit zal ook experimenten, onderzoek en ontwikkeling voor toekomstige capaciteiten uitvoeren.

 

“Deze nieuwe technische faciliteit van het NCI Agentschap voor SATCOM zal de capaciteit over verschillende frequentiebanden vergroten. Al deze capaciteiten, die voorheen verspreid waren, zullen nu in dit nieuwe gebouw onder één dak worden samengebracht. Dit zal het vermogen van het agentschap om NAVO-operaties en -oefeningen te ondersteunen aanzienlijk verbeteren, evenals het wetenschappelijke engineeringwerk dat nodig is tijdens projecten en toekomstige capaciteitsontwikkeling. Met de ruimtevaart als nieuw operatiegebied is deze faciliteit een belangrijk juweel in de technologische kroon van de NAVO,” aldus Ludwig Decamps, algemeen directeur van het NCI Agentschap, tijdens de ceremonie ter gelegenheid van de overdracht van de faciliteit.

 

“Toen België zich tegenover het Agentschap en het Bondgenootschap als geheel verbond tot het ontwerpen en bouwen van een toekomstbestendig administratief gebouw voor het Agentschap in Camp Casteau, maakte de mogelijkheid om antennes te testen deel uit van die verbintenis,” benadrukte Luitenant-generaal Frédéric Goetynck, directeur-generaal van de algemeen directie Material Resources bij Defensie. “Dankzij het professionalisme van zowel het NCIA-programmamanagement als ons Program Management Team werden de ondervonden uitdagingen op een correcte manier en op tijd opgelost”.

 

De bouw van de faciliteit werd door België gefinancierd in het kader van haar verbintenis als gastland voor belangrijke faciliteiten van het NCI-Agentschap op haar grondgebied.

 

De technologieën die in deze faciliteit zullen worden getest kunnen worden gebruikt in een van de satellietgrondstations van de NAVO in België, Italië, Griekenland en Turkije, die worden beheerd door het NCI Agency. De grondstations verzorgen essentiële satellietcommunicatie voor NAVO-operaties en -missies.

 

In zijn opmerkingen sprak de directeur-generaal van het NCI-agentschap zijn bijzondere waardering uit voor het Belgische projectmanagementteam, vertegenwoordigd door kolonel Luc Delhoux en luitenant-kolonel Christophe Van Herzeele, voor hun voorbeeldige werk om het project op schema te houden, inclusief het beheer van de bouw tijdens de wereldwijde COVID-19 pandemie.

 

Luitenant-generaal Goetynck vulde tot slot aan dat deze bijdrage slechts een klein deel is van het Belgische engagement. “NCIA en het PMT werken zeer nauw en hard samen, niet alleen om de communicatie- en informatiesystemen in het project van het nieuwe hoofdkwartier van SHAPE te integreren, maar ook om het NCIA Digital Enterprise Centre (NDEC) te ontwerpen en later te bouwen”.

NCIA - DGMR

DG MR