Veilige Noordzee-havens dankzij internationale vloot

Met de mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast 2020 is er deze periode grote activiteit op zee voor de Belgisch Kust. Van 20 augustus tot 11 september zullen heel wat NAVO-landen deelnemen aan deze internationale oefening waarbij de Belgische Marine een belangrijke rol speelt in de organisatie. 

 

De oefening Sandy Coast bestaat uit twee periodes waarvan het havenbeschermingsdeel momenteel volop bezig is. In Oostende zijn ontmijningsteams van Nederland, Frankrijk en Duitsland aan het trainen op verschillende locaties van de haven, elk binnen hun eigen bubbel om zo de coronamaatregelen niet uit het oog te verliezen.

 

In de haven van Oostende trainen de drie naties op specifieke havenincidenten. Het opsporen en onschadelijk maken van mijnen is hier een belangrijk onderdeel van en hier wordt dan ook uitvoerig op getraind. Wanneer de sonar een verdacht object detecteert brengen de teams deze aan de kaai om nadien, indien nodig, onschadelijk te maken.

 

Ieder ‘water’ is uniek en zo is dat ook voor de Belgische kust. Het beperkte zicht onder water door de zandbodem, de steeds aanwezige sterke stroming en de intensieve scheepvaart trafiek maken de omstandigheden in het oefengebied extra uitdagend voor de deelnemende landen. Het doel van deze oefening is dan ook om de internationale samenwerking te stimuleren en bij te leren van andere procedures.

 

Vanaf dit weekend verhuist het oefentoneel van de haven richting Noordzee. Een internationale vloot van meer dan 600 militairen verspreid over zestien mijnenbestrijdingsschepen zal zich dan voor de Belgische kust bevinden om samen de tweede periode van deze grootschalige oefening aan te vatten. Drie Belgische mijnenjagers zullen deel uitmaken van deze vloot.

 

Een goede internationale samenwerking en verstandhouding op zee is van cruciaal belang. Dergelijke mijnbestrijdingsoperaties dragen bij aan de veiligheid van de scheepvaart en het beschermen van de cruciale vaarroutes voor de kust wat zorgt voor veilige havens.

Gert-Jan D’haene

Ritchie Sedeyn

Clint Soete