Veroordeling voor bestralen van F-16 met laserpen

In april 2018 werd een 69-jarige man uit Hechtel opgepakt nadat hij met een laserpen een landende F-16 had beschenen. Het hof van beroep van Antwerpen heeft de beklaagde nu veroordeeld tot een geldboete van 1.200 euro en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden met uitstel. Defensie wil de veroordeling aangrijpen om nogmaals te wijzen op de gevaren en de mogelijke gevolgen van dergelijk gedrag.

 

“Een piloot verblinden brengt niet enkel hemzelf en het toestel in gevaar, maar ook het leven van tientallen personen op de grond”, stelt kolonel Jeroen Poesen, commandant van de vliegbasis Kleine-Brogel. “We zijn dan ook blij dat Justitie de ernst van de feiten erkent en de uitspraak in eerste aanleg bevestigt.”

 

Defensie tilt heel zwaar aan dit soort misdrijven en stelde zich in deze zaak burgerlijke partij. “Mensen moeten beseffen dat het heel gevaarlijk is om een vliegtuig te beschijnen. Tijdens nachtvluchten, zoals hier het geval was, vliegen onze piloten met nachtzichtkijkers. Die versterken het licht 50.000 keer. Tijdens een cruciale fase zoals de landing kan een laserlicht de piloot dus volledig verblinden.”

 

De F-16’s van Defensie zijn uitgerust met hoogtechnologische camera’s en sensoren om onder andere observatieopdrachten uit te voeren. Met die zogenaamde targeting pod kon de piloot de herkomst van de laserstraal identificeren en kon de dader snel opgepakt worden.

 

Met zijn arrest bevestigde het hof van beroep van Antwerpen op 17 december 2020 het eerdere arrest van de rechtbank van eerste aanleg van Limburg van 15 juni 2019. Daarin werd de beklaagde veroordeeld tot 1.200 euro geldboete, een storting van 200 euro in het fonds voor slachtoffers van geweldpleging, 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar en 148 euro gerechtskosten.

Stijn Verboven

Jürgen Braekevelt