Welke rechten voor de patiënt binnen Defensie?

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Wet op de Patiëntenrechten organiseerde het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) een symposium over dit onderwerp. Op 4 mei hebben verschillende specialisten, zowel van binnen als buiten Defensie, de toepassing van deze wet binnen Defensie toegelicht.

 

Iedere militair of andere zorggerechtigde komt vroeg of laat in aanraking met de medische keten van Defensie. Dit betekent dat zij hun rechten als patiënt uitoefenen.

 

Patiëntenrechten, altijd en overal?

 

Door de specifieke context van Defensie is de toepassing van deze rechten niet altijd vanzelfsprekend. Ook is er een behoefte aan duiding bij patiënten en zorgverleners binnen Defensie. “Over het algemeen vragen patiënten vaak te laat naar hun rechten. Dit symposium heeft als doel de militairen hiervan bewust te maken” verduidelijkt Kolonel de Vaulx de Champion, algemeen directeur van het Militair Hospitaal.

 

Aan de talrijke aanwezigen werd bijvoorbeeld het medisch geheim verduidelijkt, met name in een operationele context. Zo kan in de toekomst beter en duidelijke informatie worden gedeeld met bijvoorbeeld de tactische chef, zonder hierbij de rechten van de patiënt te schenden.

 

Ook de zogenaamde Medical Rules of Eligibility – de toegang tot medische zorg in operaties – werden gekaderd binnen de patiëntenrechten. Hieruit blijkt dat twee werelden, de medische en de militaire, tot morele dilemma’s leiden. Deze twee zienswijzen treden echter niet noodzakelijk in conflict met elkaar, maar vullen elkaar aan, in het voordeel van de patiënt.

 

Hoeksteen voor kwaliteitsvolle zorg

 

Het Militair Hospitaal zet volop in op kwaliteitsvolle zorg. De rechten van de patiënt zijn daartoe de leidraad bij de uitwerking van verschillende projecten.  “De patiënt staat centraal in ons werk en we doen er alles aan om kwaliteitszorg te leveren” zegt Kapitein Dario Vervaet, kwaliteitscoördinator van het MHKA.

 

“Onze huidige visie op kwaliteit is volledig afgelijnd op de patiëntenrechten en een aandachtige bezoeker zal het resultaat opmerken in ons ziekenhuis”, besluit hij.

 

Deze wet wordt momenteel herzien en zal, net zoals in het verleden, een belangrijke rol spelen voor de patiënt in de toekomst.

PAO-MHKA

DELCOM-COMOPSMED