Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Vandaag, 28 april, is het de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Die datum hebben de 187 lidstaten van de International Labour Organization (ILO) gekozen om aandacht te vragen voor de arbeidsomstandigheden van werkgevers en –nemers. Defensie beschikt als werkgever over een eigen Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). Die waakt onafhankelijk over de gezondheid van de werknemers, hun psychosociaal welzijn, ergonomie en arbeidshygiëne.

 

Het thema is dit jaar: ‘anticiperen, zich voorbereiden en reageren op crisissen: nu investeren in robuuste systemen voor veiligheid en gezondheid op het werk’, een pertinent thema in de context van de huidige gezondheidscrisis. Vorig jaar hebben onze dienst IDPBW en de lokale cellen zich immers onderscheiden bij de aanpak van de coronacrisis door hun denkpistes en adviezen op maat. Die inspanningen zetten ze tot op vandaag voort voor elke etappe in de verwachte versoepelingen, naargelang de vaccinatiegraad.

 

De dienst IDPBW maakt deel uit van de Algemene Directie Health & Well Being (DG H&WB) en ondersteunt Defensie ook bij specifieke risico’s. Daarbij richt de IDPBW zich vooral op de kerntaken van Defensie. Bij de ingebruikname van nieuwe wapensystemen houdt hij van tevoren al rekening met de gevolgen voor veiligheid en gezondheid. Hij geeft nog meer aandacht aan operaties en oefeningen. Dat risicobeheer verloopt steeds meer systematisch en dynamisch.

 

Defensie richt zich op een gecoördineerde en nauwe samenwerking met de internationale verbonden en organisaties waarvan België deel uitmaakt. Het geeft vooral aandacht aan een samenhangend crisisbeheer en de coördinatie bij de ontwikkeling van de capaciteiten. Anticiperen, zich voorbereiden en reageren op crisissen zit Defensie dus in het bloed.

Jacques-Emmanuel De Boeck