1 jaar na de brand op het Groot Schietveld: Defensie en haar partners lichten aan de autoriteiten de genomen acties ter plaatse toe

Op 23 april 2022 zal het precies een jaar geleden zijn dat de ernstige brand op het Groot Schietveld (GSV) in Brecht uitbrak. Gisteren kregen de provinciale diensten en lokale besturen een overzicht van de verschillende maatregelen en acties die het voorbije jaar werden genomen in overleg tussen Defensie, de provincie Antwerpen, het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Brandweer Zone Rand. Deze toelichting gebeurde in aanwezigheid van de Chef van Defensie, Admiraal Michel Hofman.

 

Het voorbije jaar ontstond er een zeer nauwe samenwerking tussen Defensie, het ANB en de brandweerzone Rand, benadrukte Stefan Borry, directeur van het ANB, ten overstaan van de aanwezige burgemeesters van Wuustwezel, Brecht, Kapellen en Kalmthout, allen aanwezig op deze toelichting. Het doel is uiteraard om een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen. Daartoe namen de drie partners een aantal maatregelen die zij tijdens de briefing toelichtten. Om de woorden kracht bij te zetten met beelden, volgde na de toelichting een bezoek aan de plaats van waaruit de brand zich had verspreid.

 

“Een jaar later kunnen we natuurlijk niet zeggen dat een brand nooit meer zal plaatsvinden. Maar we kunnen zeker wel beloven dat we alles in het werk zullen stellen om dit soort risico’s zoveel mogelijk te beperken en te verminderen door in de toekomst allen te blijven samenwerken,” aldus Admiraal Hofman.

 

Van de verschillende voorgestelde maatregelen zijn onderstaande de voornaamste.

 

Aanpassing van het risiconiveau van de militaire activiteiten en het verbeteren van het netwerk van brandgangen op het Groot Schietveld.

 

Er werden onder meer kogelvangers (heuvel achter de schijven) voorzien op de schietstanden (standen 9 en 10) waar de brand ontstond om de impact van kogels in de heide maximaal te vermijden. De omvang van de compartimenten van GSV werd tevens verkleind door vijf extra brandgangen te plaatsen en de bestaande brandgangen werden verbreed. Interne procedures zijn verder verfijnd om informatiedoorstroming naar gebruikers van het schietveld te verbeteren. Ten slotte is het gebruik van bepaalde types munitie verstrengd.

 

Begrazing en andere natuurbeheermaatregelen werden uitgevoerd om overmatige aanwezigheid van brandgevoelige plantensoorten in het GSV te verlagen en bijzondere natuurwaarden te beschermen.

 

De brandbare massa (pijpenstrootje) aan de schietstanden 9 en 10 werd verminderd zodat het risico op brand op die plaats drastisch werd gereduceerd. In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos werd vorig jaar reeds begrazing opgestart om het pijpenstrootje op de volledige heide op een duurzame manier te beperken. Langs grote assen werden door het Agentschap Natuur en Bos struiken verwijderd en maaiwerken uitgevoerd om grotere bufferzones te creëren tussen de verschillende compartimenten. Een bijkomende bufferzone werd ook gecreëerd naar het naaldbos naast de camping Gooreind om het risico op bosbrand te vermijden. Deze en andere acties werden door brandweerzone Rand gevalideerd en zullen de volgende jaren verder gezet worden.

 

Civiele brandbestrijdingsmiddelen zullen sneller worden ingezet.

 

In overleg met de brandweerzone Rand is de bewegwijzering in het GSV verbeterd en zijn de afspraken tussen Defensie en de brandweer verder verfijnd, waardoor de brandweer effectiever kan worden ingezet wanneer nodig.

 

Deze maatregelen laten Defensie toe om de schietoefeningen in het Groot Schietveld in de meest veilige omstandigheden te hernemen. Deze acties zullen de volgende jaren aangehouden blijven zodat een brand vooreerst maximaal wordt vermeden, maar ook niet meer dezelfde omvang zal kunnen aannemen.

 

De Russische inval in Oekraïne toonde de afgelopen weken immers nogmaals het belang van de inzetbaarheid en paraatheid van Defensie aan. Het doel van de maatregelen is dan ook om militaire eenheden toe te laten zich voor te bereiden op militaire oefenterreinen als het Groot Schietveld. “Het doel van deze maatregelen is en blijft om militaire training mogelijk te maken op een manier die de natuurlijke hulpbronnen van het gebied respecteert. Het verbeteren van de brandpreventie en het versnellen van de brandbestrijding is daarom van cruciaal belang en heeft de hoogste prioriteit,” verklaarde luitenant-kolonel Mestdagh, korpscommandant van het artilleriebataljon.

 

Militaire domeinen behoren tot de meest unieke en ongerepte natuurgebieden van ons land. Het Groot Schietveld functioneert al meer dan 200 jaar als militair domein en zag zo onder andere de verkavelingswoede aan zich voorbijgaan. Met deze maatregelen garanderen we dat het gebruik ervan als militair domein en het behoud van natuurwaarden ook in de toekomst hand in hand zal blijven gaan.

Jacques-Emmanuel De Boeck

Defensie