11 Bataljon Genie helpt bij opbouw brug in Louheau

Na de verwoestende overstromingsramp in ons land voerde Defensie tal van missies uit in het kader van Hulp aan de Natie. Op vrijdag 10 december werkte 11 Bataljon Genie dan ook mee aan de opbouw van een grote noodbrug op de N61 in Louheau, nabij Verviers. Defensie deed dit in samenwerking met de Nederlandse firma Janson Bridging, die van het Waalse Gewest het mandaat kreeg om de constructies uit te voeren.

 

11 Bataljon Genie stuurde vier genisten richting Louheau. Aan de N61 werd er op één dag tijd een plaatliggerbrug geïnstalleerd: vier stalen elementen van telkens 30 meter lang en 34 ton zwaar werden met een kraan op minutieuze wijze naast elkaar geplaatst. “Het is belangrijk om genoeg speling te laten, zodat de brug zich kan aanpassen aan verschillende weersomstandigheden,” vertelt korporaal-chef Baum. Hij is als lasser verantwoordelijk voor de finale afwerking. De nieuwe brug verbindt Goffontaine opnieuw met Pepinster en is een belangrijke verkeersas in de regio.

 

Een maand voorbereiding

 

Er ging erg veel voorbereiding vooraf aan de bouw van de brug. “Eerst moesten we de brokstukken van de oude brug verwijderen. Daarna moesten de oevers opnieuw aangelegd en verstevigd worden,” vertelt adjudant-majoor De Cloedt. “We konden onze brugslagtank niet inzetten omdat deze schade zou toebrengen aan gewone wagens. Ook moest het beton voor de landhoofden van de brug een maand drogen.”

 

Samenwerking Defensie en burgerij

 

De Waalse Overheidsdienst voor Mobiliteit en Infrastructuur werken, die sinds 5 maanden ter plaatse is en bijdraagt aan de heropbouw van de getroffen zones door de overstromingen midden juli, voert een noodzakelijke studie uit voor de publicatie van een aanbesteding. In deze context werd de Nederlandse burgerfirma Janson Bridgen aangeduid als partner voor dit project.

 

De samenwerking tussen Defensie en Janson Bridging is uniek in haar soort. Het biedt beide partijen de kans om expertise uit te wisselen en elkaar aan te vullen of te versterken. Het grote voordeel van zo’n contract is dat er steeds goed onderhouden en modern materiaal beschikbaar is. De firma biedt meerdere types bruggen aan, geschikt voor verschillende doeleinden.

 

“Ik ben fier dat Janson Bridging een voorloper is voor een samenwerking tussen Defensie en burgerbedrijven. Defensie een uitstekende professionele partner: we versterken elkaar en de communicatie verloopt vlot. Ik hoop dan ook dat we in de toekomst dit pad verder kunnen bewandelen,” benadrukt Luc Waeghe, algemeen directeur van Janson Bridging.

 

Ideale training

 

Voor de genisten is dit partnerschap een uitgelezen kans om hun vaardigheden te trainen. De laatste keer dat 11 Bataljon Genie in samenwerking met een firma een brug bouwde, was tijdens de oefening Donza Response in 2018. De oefening Oriental Response 2020 kon niet doorgaan omwille van de coronacrisis. Het bouwen van de brug in Louheau was dus het moment bij uitstek om de puntjes op de i van de skills te zetten. Ook de andere genie-eenheden kwamen een kijkje nemen om bij te leren.

Kerlijn Puttemans

Gill Vloeberghs