Crisisoefening in Terhulpen

Op 17 oktober vond in het museum Fondation Folon, gelegen op het domein van het Kasteel van Terhulpen, de crisisoefening ‘ArtEx’ plaats. Het was een mooi staaltje samenwerking tussen de brandweer, de politie, de civiele bescherming en Defensie.

 

Om 9 uur luidde het alarm: een groot waterlek in het museum Fondation Folon bracht de waardevolle kunstwerken in gevaar. Het crisisplan werd opgestart: bezoekers werden geëvacueerd en civiele diensten werden opgebeld. Brandweer, politie en de civiele bescherming kwamen ter plaatse, Defensie stond stand-by.

 

Af en toe werd er even extra vuur op het scenario gegooid: een rookbom in de omliggende bossen leidde de aandacht af en bood de kans om een van de waardevolle schilderijen van het museum te beroven.

 

Primeur voor de provincie Waals-Brabant

 

Het was de eerste maal dat een dergelijke oefening plaatsvond in de provincie. Wanneer zich in een provincie een ernstige gebeurtenis voordoet en de provinciale fase afgekondigd wordt, activeert de gouverneur zijn coördinatiecomité. Naast de orde- en reddingsdiensten is er ook Defensie, die zo nodig militaire middelen kan inzetten. Kolonel Ramaekers, huidig provinciecommandant, coördineert het gebruik van deze middelen. Naast haar verdedigingstaken kan Defensie ook hulp aan de natie bieden bij crisissituaties (terrorisme, epidemieën, …), rampen (aardbevingen, overstromingen, …), catastrofen (spoorweg-, vliegtuigongevallen, …) en andere ongevallen (branden, ontploffingen, …).

Kerlijn Puttemans

Adrien Muylaert