Cyber Command ziet officieel het daglicht

Op 19 oktober vond in Evere de inauguratie van Defensies langverwachte Cyber Command plaats. Dat gebeurde in aanwezigheid van de minister van Defensie, militaire autoriteiten en talrijke inlichtingenpartners.

 

Tekenden present bij dit grootse evenement: minister van Defensie Ludivine Dedonder, Chef Defensie admiraal Michel Hofman, vice-admiraal Wim Robberecht, commandant van de Algemene Dienst voor Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de kersverse Cyber Commander, generaal-majoor Michel Van Strythem.

 

Waarom een Cyber Command?

 

Binnen onze organisatie is een verdere ontwikkeling van de cybercapaciteit onontbeerlijk. Elke dag maken we gebruik van netwerken en wapensystemen die blootgesteld worden aan de slechte bedoelingen van onze tegenstanders. Bovendien beïnvloedt de cyberspace niet alleen onze militaire operaties maar ook onze samenleving. De ene dag is het een cyberaanval op de Defensienetwerken, de volgende dag kan een ziekenhuis het doelwit zijn.

 

“Het is precies die strategische en transversale dimensie die vandaag de noodzaak oplegt van duale cybercapaciteiten”, vertelde de minister in haar toespraak. “Dit wil zeggen: militaire capaciteiten waarmee we ook de burgeroverheid kunnen ondersteunen om de veiligheid van onze informaticanetwerken te versterken. Vandaag vergroten we die capaciteit met de oprichting van het Cyber Command.”

 

“Deze oprichting is een mijlpaal in onze organisatie”, vervolgde admiraal Hofman. “Het is altijd leuk om nieuwe schepen of vliegtuigen te verwelkomen, of om een eerste steen te leggen, maar de opstart van een toekomstige vijfde Component maakt toch een blijvende indruk.”

 

“De moeilijkheid van hybride oorlogvoering is dat je dat ook moet integreren met de andere wapensystemen van het land-, lucht- en marine-domein. Je wil uiteindelijk een geïntegreerd effect realiseren”, vertelde Hofman nog.

 

De missie en taken van de Cyber Command

 

Het Cyber Command, dat ondergebracht is bij de ADIV, is het antwoord op die dreigingen en zal waken over de veiligheid van defensiewapen- en communicatiesystemen en dit voor, tijdens en na militaire missies in het binnen- en buitenland.

 

Concreet komt dit neer op de bescherming van militaire netwerken en wapensystemen tegen cyberaanvallen en het inwinnen van inlichtingen. Het Cyber Command levert technische expertise in juridische dossiers, stelt specialisten ter beschikking voor bijvoorbeeld malware en helpt mee de vitale structuren van België te beschermen.

 

Bovendien zal de Cyber Command niet langer alleen defensief en preventief werken. Ook offensieve cyberoperaties tijdens nationale crisissituaties behoren tot de mogelijkheden. “We moeten niet langer machteloos toekijken wanneer we in dit domein aangevallen worden. Het wettelijk kader is aangepast, waardoor we een tegenoffensief kunnen opstarten. Meer zelfs, indien de noodzaak zich stelt, kunnen we zelf een cyberaanval lanceren”, vertelt Cyber Commander Michel Van Strythem.

 

Samenwerken

 

‘Partnerschappen’ vormde tijdens de persconferentie tevens een sleutelwoord. Het cyberdomein evolueert en groeit zo exponentieel snel dat samenwerken met de industrie, de onderzoeks- en de academische wereld noodzakelijk is. Die partnerschappen werden dan ook uitgebreid in de schijnwerpers gezet.

Nathalie Mylle

Adrien Muylaert