77ste bedevaart naar het Gedenkteken van het Fort van Breendonk

Op woensdag 20 september vond de nationale bedevaart plaats naar het Gedenkteken van het Fort van Breendonk om het einde te herdenken van de gruwelijkheden die gepaard gingen met de nazi-bezetting. Dit evenement, dat elk jaar gezamenlijk wordt georganiseerd door het War Heritage Instituut (WHI) en Defensie, brengt hulde aan alle politieke en raciale gevangenen van de Tweede Wereldoorlog en bestendigt hun nagedachtenis. Dit jaar werd de jongere generatie vertegenwoordigd door de Kunstkaai School Antwerpen, via een fototentoonstelling getiteld ‘Breendonk 2023’.

 

De plechtigheid werd bijgewoond door de vertegenwoordiger van de Koning, de Chef Defensie, Admiraal Michel Hofman, de burgemeester van de gemeente Willebroek, de voorzitter van de Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België, verschillende ambassadeurs en vaderlandslievende verenigingen.

 

Verschillende toespraken benadrukten het belang van de fundamentele waarden van vrijheid en democratie.

 

Een plechtig eerbetoon vol ontroering                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Als stille getuige van een van de meest donkere periodes uit de geschiedenis van de mensheid, illustreert het Fort van Breendonk de gevaren van polarisering en extremisme.

 

De plechtigheid omvatte verschillende ontroerende momenten, zoals het opnieuw ontsteken van de Eeuwige Vlam (komende van het Graf van de Onbekende Soldaat), de bloemenhulde aan de cenotaaf door de vertegenwoordiger van de Koning en Belgische en buitenlandse autoriteiten, en de bloemenhulde aan de voet van de executiepalen door patriottische verenigingen.

 

Het feit dat er voor het eerst geen voormalige gevangenen van Breendonk aanwezig waren, maakte de plechtigheid bijzonder aangrijpend. Dankzij deze bedevaart leeft hun getuigenis voort.

 

Fototentoonstelling ‘Breendonk 2023’                                                                                                                                                                

 

Dit jaar brachten leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar Fotografie van de Kunstkaai, een secundaire school in Antwerpen, de herdenking van het Fort van Breendonk in beeld. Hun werk is te zien op een tentoonstelling van 75 foto’s op groot formaat.  “Voor mij was het belangrijk om de tragische geschiedenis en de sombere sfeer van de plek in beeld te brengen, of zoals ik het zie op de dag van vandaag”, vertelt Leroy Holderbeke, leerling van het 6de jaar.

 

Deze foto’s zullen tijdens het schooljaar te zien zijn in de tuin van Fort Breendonk. Ze zijn ook het onderwerp van een brochure van de Vlaamse vzw Agorakring, die mensen wil stimuleren om zich actief en kritisch te engageren binnen de samenleving.

 

Een site van het War Heritage Institute                                                                                                                          

 

De site van Fort de Breendonk staat onder toezicht van het War Heritage Institute. Het is een van de best bewaarde kampen in Europa. Ooit een opvangkamp voor politieke gevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het 75 jaar geleden, in de zomer van 1947, uitgeroepen tot nationaal gedenkteken. Deze plek met een lugubere reputatie benadrukt de rauwe realiteit van de Tweede Wereldoorlog in België, zoals wordt geïllustreerd door de slogan ‘Breendonk. Blijft bij. Levenslang.’

 

Voor meer informatie:

War Heritage Institute: Betty De Lanoeye – 0474 27 90 39 – betty.delanoeye@warheritage.bewww.warheritage.bewww.fortbreendonk.be

WHI

WHI