Air-Centric Personnel Recovery Course 2023

Op 6 juli 2023 bracht de Deputy Assistant Chief of Staff (DACOS), Generaal-majoor Vlieger Geert De Decker, een bezoek aan de Air-Centric Personnel Recovery Course, kortweg APROC. Deze cursus, georganiseerd door het European Personnel Recovery Centre (EPRC), vond plaats op de luchtmachtbasis van Albacete in Spanje.

 

In totaal werden er 21 reddingsmissies gevlogen op 7 missiedagen gespreid over 3 Personnel Recovery Task Forces (PRTF).

Verscheidene landen van het EPRC, alsook partnerlanden waren aanwezig met helikopters, gevechtstoestellen, grondtroepen, stafpersoneel en ondersteunend personeel. Een totaal van bijna 500 personeelsleden van alle naties nam deel aan de cursus.

 

Personnel Recovery Task Force

 

Het hoofddoel van deze cursus is het trainen van al de elementen van een PRTF betrokken bij een Personnel Recovery (PR) missie om personeel, dat geïsoleerd is geraakt in vijandelijk terrein, te recupereren. Meer specifiek richt de cursus zich op de Rescue Mission Commander (RMC), dewelke in de planningsfase, tijdens de vlucht en in de debriefingsfase de leiding heeft over al de betrokken lucht- en grondtroepen in de PRTF. Verder worden Extraction Forces (EF) getraind in hoe geïsoleerd personeel correct te recupereren op de grond, inclusief behandeling van gewonden.

 

Naast het doelpubliek van de cursus namen ervaren Survival Evasion Resistance and Extraction (SERE) instructeurs de rol op van geïsoleerd personeel in het veld om de verschillende realistische situatie na te spelen en correcte feedback te geven aan het trainingspubliek in de PRTF.

 

Re-integratie

 

Naast de reddingsmissie werd er ook op reintegration getraind, een van de vijf uitvoeringstaken van PR, om de gerecupereerde personen medisch te controleren en behandelen, te debriefen, mentale decompressie te voorzien en opnieuw te re-integreren in hun dienst na een periode van isolatie in vijandelijk terrein.

 

Om onze eigen re-integratieprocedures te kunnen trainen, nam België deel aan deze training met een re-integratieteam bestaande uit een Reintegration team leader, SERE debriefer en SERE Psycholoog. “Deze cursus zorgt voor een trainingsopportuniteit met 7 dagen op rij een mogelijkheid tot interactie en debriefen van het reïntegratieteam met een geïsoleerde persoon gekoppeld aan een reële trainingsvlucht en realistisch scenario, wat uniek is in de wereld” zegt Commandant van het vliegwezen JC, Belgische Reintegration team leader tijdens APROC 2023.

 

Overdracht voorzitterschap EPRC

 

Op 12 juli 2023 vond in Brussel tevens de jaarlijkse Steering Group meeting van het European Personnel Recovery Centre (EPRC) plaats, een multinationale organisatie opgericht door België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Spanje met als doel een centrale hub te zijn voor Personnel Recovery (PR) kennis en training in Europa. Het EPRC bevindt zich op de luchtmachtbasis van Poggio Renatico in Italië. Deze jaarlijkse stuurgroep meeting brengt de 7 landen samen om strategische beslissingen te nemen over de toekomst en activiteiten van het EPRC. België zal de rol innemen van organiserend land voor de APROC-editie van 2025.

 

Op het einde van de meeting droeg België het voorzitterschap van het EPRC officieel over aan Nederland voor de komende twee jaar. Generaal-majoor Vlieger Geert De Decker droeg het directeurschap over aan Air Commodore Vlieger Albert De Smit van de Nederlandse Luchtmacht.

 

Ondertekening EPRC mission statement

 

Tijdens de overgaveceremonie werd eveneens de nieuwe mission statement van het EPRC door zowel de aftredende en nieuwe directeur ondertekend.

 

De nieuwe mission statement legt de nadruk op de expertise die het centrum wil uitdragen in het domein van PR en Survival, Evasion, Resistance and Extraction (SERE). De missie van het EPRC is om alle aspecten van PR te verbeteren en de 7 landen en partnerlanden te helpen in de samenwerking en uitbouw van PR- capabiliteit in Europa door een hub te zijn voor kennis, vaardigheden en training.

COMOPSAIR

Kristof Moens