België lead nation tijdens NAVO Non-Lethal Technology- oefening (NNTEX) in Sardinië

Van 14 tot 24 maart vond de NNTEX-22C plaats op de militaire basis van PISQ in Sardinië. Tijdens deze twee trainingsweken werkte België samen met het Verenigd Koninkrijk, Italië, de Verenigde Staten en vele andere actoren uit de industrie. Ze voerden er samen scenario’s uit om drones te neutraliseren terwijl ze gebruik maakten van Counter-Unmanned Aerial System (C-UAS) technologieën met lichte nevenschade. Op het eind van de trainingsperiode kwamen er een aantal prominente bezoekers langs voor een demonstratie, waaronder de Vicechef van Defensie luitenant-generaal Marc Thys.

 

Kleine drones vormen vandaag een mogelijk veiligheidsprobleem. Defensie en de industrie werken daarom samen om Counter Unmanned Aerial Vehicle-oplossingen aan te bieden, zowel in een militaire context als in een anti-terrorisme kader. Het programma van de NAVO Defence Against Terrorism Programma of Work (DAT PoW) C-UAV is dan ook specifiek op deze problematiek gericht.

 

Op meer dan 700 meter hoogte zijn de lege en bergachtige landschappen van Sardinië de ideale setting om allerlei soorten testen uit te voeren met anti-drone technologieën. “Het is de bedoeling om onze resultaten te vergelijken met die van de oefening in Lombardsijde in 2020. Tijdens deze oefening werd in het kader van het concept All-Arms Air Defence de doeltreffendheid van een sectie Force Protection tegen kleine drones, gebruikmakend van hun organieke bewapening, geëvalueerd”, legde majoor Jochen Van Vijnckt uit, lid van de directieploeg van de oefening.

 

Air Show

De bezoekers konden vanuit de tribune de luchtgevechten bewonderen die woedden tussen de drones van de vijand, bestuurd door een Italiaans team en de talrijke defensiesystemen van partners uit de industrie. Wapens bestuurd vanop afstand, net gun, net drone, piraterijsysteem of een highenergy laser … de voorgestelde technologieën leken allen elk op hun beurt origineel. “Het is heel interessant want het is ook een nood die zich in België laat voelen. Sinds enkele jaren zijn drones een nieuwe bedreiging die steeds belangrijker worden. Ze zijn een bedreiging geworden voor elke militaire strijdkracht. We moeten er dus oplossingen voor vinden,” zegt luitenant-generaal Thys.

 

De resultaten van de gevechten kenden een wisselend succes: soms werd de vijandelijke drone met succes geneutraliseerd, een andere keer kwam hij er ongeschonden uit. “Vanuit technologisch oogpunt zijn er heel wat mogelijke oplossingen, maar ze hebben elk hun beperking. Toch denk ik dat het een goede demonstratie was, hoewel we nog niet op het niveau van de concrete uitvoering zijn. Er is nog werk voor de boeg maar het is een goede zaak dat België het voortouw neemt,” gaat de Vicechef van Defensie verder.

 

De Belgische ambassadeur in Italië, Pierre-Emmanuel De Bauw, loofde de samenwerking tussen de verschillende landen. “Ik ben heel tevreden dat deze operatie hier in Italië mogelijk gemaakt werd. Dit kadert zeer goed in groeiende nauwe samenwerking tussen de Belgische en de Italiaans strijdkrachten. Meer dan ooit is dit het signaal dat we moeten geven: we werken samen, we onderzoeken samen, we vinden samen oplossingen en we handelen samen als een team”.

Jacques-Emmanuel De Boeck

Adrien Muylaert

Damien Van Laethem