Belgisch commando voor maritieme bewakingsmissie in de straat van Hormuz

Sinds 2020 nemen negen Europese landen deel aan EMASoH: de Europese maritieme bewakingsmissie in de straat van Hormuz en omgeving.  Deze internationale opdracht bevordert de veilige doorvaart in de strategisch belangrijke zee-engte, gelegen tussen de Indische oceaan en de Golf. Het militaire luik van deze opdracht, operatie AGENOR gedoopt, krijgt van 27 januari tot 1 juni 2023 een Belgische Force Commander, flottielje admiraal Renaud Flamant.

 

Op 27 januari vond een officiële bevelsovergave plaats in het hoofdkwartier in Abu Dhabi in het bijzijn van een vooraanstaande delegatie uit ons land.  Rear admiral Stefano Costantino die de vlag overdraagt, vertelde in zijn speech: “Ik kijk terug op een intensieve periode aan boord van het schip Thaon di Revel en hier aan wal, waar ik ondersteund werd door professionele mensen uit zeven naties. Het was een ware eer om Force Commander te mogen zijn van deze opdracht en ik wens de staf, mijn opvolger en de missie het allerbeste toe.”

 

Vervolgens kreeg de gloednieuwe Force Commander het woord: “Voor de tweede keer sinds het begin van de missie in 2020, neemt België deze rol op zich en verbindt het zich ertoe zijn solidariteit en loyaliteit aan zijn Europese partners te tonen. Ik ben zeer vereerd en bevoorrecht om de 10e “Force Commander” van Operatie AGENOR te worden, met een internationale staf bemand door zeven Europese landen.

Het ontstaan van EMASoH

 

In 2019 nam de onzekerheid en instabiliteit toe in de straat van Hormuz. Dit leidde tot heel wat maritieme incidenten en bovendien kwamen handel en energievoorzieningen in gevaar.  Hieruit ontstond de internationale missie EMASoH. Een samenwerkingsverband tussen België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen en Portugal. Initiatiefnemer Frankrijk is het belangrijkste bijdragende land.

 

Zowel op politiek als militair vlak beoogt EMASoH de beveiliging van de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz en omgeving, het verminderen van de bestaande spanningen in de regio, in overeenstemming met het internationaal recht.

Het belang voor België en Europa

 

België en Europa hebben een economie die in belangrijke mate berust op import en export. Met Antwerpen als tweede haven van Europa en met een koopvaardijvloot die qua tonnage nummer vijftien is op de wereldranglijst, staat het belang van wereldwijde vrije maritieme aanvoerlijnen voor de welvaart van ons land als een paal boven water. De deelname van België aan AGENOR, ter bevordering van de vrije navigatie in en rond de straat van Hormuz moet dan ook in dat kader worden gezien.

 

Naast een Force Commander zal een derde van de staf binnen het hoofdkwartier uit Belgische militairen bestaan. Niet enkel actief militair kader is betrokken bij EMASoH, ook reservisten maken deel uit van deze staf.

 

Versterking van de vrijheid van scheepvaart

 

Het toeval wil dat op de dag van de ceremonie een Frans fregat een Belgisch koopvaardijschip veilig doorheen de straat van Hormuz begeleidde. Admiraal Flamant besloot de ceremonie dan ook met een sterke boodschap: “Als nieuwe Force Commander ben ik erop gebrand de door mijn voorgangers uitgezette koers verder te zetten. Versterking van de vrijheid van scheepvaart en de maritieme veiligheid in de Golfregio zijn van cruciaal belang. Niet alleen voor België, maar ook voor de EMASoH-landen, onze bondgenoten en zelfs de bredere internationale gemeenschap.”

Nathalie Mylle

Nathalie Mylle