Binnenkort een telescoop van Defensie op Antarctica?

Drie wetenschappers gaan vandaag 12 december op de Zuidpool op zoek naar de ideale plek om een telescoop te installeren. Deze zal dienen om objecten te observeren die dicht in de buurt van de aarde zweven. De besturing van het apparaat, als het uiteindelijk wordt opgesteld, zal grotendeels in handen van Defensie vallen.

 

“De ruimte wordt steeds drukker met satellieten en ruimteafval”, legt Tareq Ahmad, projectmanager binnen het Space Office van Defensie, uit. Deze dienst vertegenwoordigt de ogen van Defensie in de ruimte. “Dit is een grote uitdaging voor de veiligheid van de ruimtevaart. Een telescoop op Antarctica zou ons helpen om ruimteobjecten in een polaire baan nauwkeurig te observeren. Zo kunnen we gevaarlijke situaties sneller detecteren en vermijden.”

 

Zes locaties

 

Zes potentiële locaties bevinden zich op minder dan 80 km van de Belgische Prinses Elisabethbasis. De verkenningsmissie zal een maand duren en de resultaten zullen rond april worden gepubliceerd.

“Deze missie is van wetenschappelijk, civiel en publiek belang. De telescoop zal voornamelijk worden bestuurd door de Belgische Defensie, maar een deel van de waarneemtijd zal ook worden voorbehouden voor internationale organisaties,” geeft Tareq mee.

De missie van de drie wetenschappers is een belangrijke stap in de realisatie van de telescoop. De resultaten van hun onderzoek zullen bepalen of de installatie van de telescoop technisch haalbaar is.

 

Antarctisch Verdrag

 

“De installatie van de telescoop is nog niet definitief besloten omdat het moet voldoen aan het Antarctisch Verdrag,” vult Tareq nog aan. Dit verdrag bepaalt dat het continent alleen voor vreedzame doeleinden mag worden gebruikt. Defensie benadrukt dat de telescoop voor de veiligheid van iedereen zal dienen, en niet voor militaire doeleinden.

“Als de resultaten van de wetenschappelijke missie positief zijn, zal Defensie samen met Belgische (wetenschappelijke) organisaties verder werken aan de realisatie van de telescoop”, besluit Tareq.

De telescoop zou in de loop van de jaren 2030 operationeel kunnen zijn.

Rein Van den Bergh

DG StratCom