Bouw van het eerste Nederlandse mijnenbestrijdingsvaartuig van start

Het was een feestelijk moment in Lanester (Frankrijk) toen de kiel van Zijner Majesteits Vlissingen, het eerste nieuwe mijnenbestrijdingsschip bestemd voor de Nederlandse Koninklijke Marine, op 14 juni in de blokken werd gelegd door Naval Group.  Hiermee lanceert Belgium Naval & Robotics de bouw van het tweede schip dat in 2025 zal varen. De kiellegging van de Belgische BNS Oostende vond eind november 2021 plaats in Concarneau.  In totaal komen er twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsschepen.

 

Het is een traditie uit de Romeinse tijd om een munt in de kiel van een nieuw schip te lassen, die staat voor geluk voor het schip en haar bemanning. De Nederlandse vice-admiraal René Tas, Commandant van de Zeestrijdkrachten, en commandant Harold Boekholt, directeur Projecten Defensie Materieel Organisatie, lasten samen een zilveren munt met een afbeelding van Koningin Wilhelmina uit 1907 (het oprichtingsjaar van de Nederlandse Mijnendienst) op de kiel.

 

“We bereiken een nieuwe mijlpaal in de 75-jarige maritieme samenwerking met onze noorderburen,” zegt luitenant-generaal Marc Thys, vice-stafchef van Defensie.  “De vernieuwing van ons huidige +30-jarige patrimonium is nodig om de uitdagingen en tekortkomingen waarmee de beide marines kampen weg te werken”.

 

“Het is een vooruitstrevend voorbeeld van internationale samenwerking tussen de materieeldiensten van beide landen, de Marines en de industrie,” benadrukt generaal-majoor De Tender, chef van de Divisie Overheidsopdrachten. “Nederland en België zullen een belangrijke pioniersrol blijven spelen op het gebied van mijnenbestrijding. Onze maritieme samenwerking zet zich voort en zal zich nog uitbreiden op het gebied van vorming van het personeel, de verwerving van materieel en de operationele voorbereiding van de varende eenheden, zowel voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen als voor de fregatten. Bovendien zullen we de samenwerking met Frankrijk in de nabije toekomst versterken.”

 

De huidige crisis in Oekraïne benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is voor Europa om de samenwerking op het vlak van Defensie te versterken. “Om datgene te beschermen wat ons dierbaar is, speelt de mijnenbestrijding een belangrijkere rol dan ooit,” benadrukte vice-admiraal Tas. “De Zwarte Zee is tijdens de huidige crisis bezaaid met mijnen. Dat legt grote druk op de communicatielijnen. Wanneer we terugdenken aan de Evergreen die het Suez-kanaal blokkeerde, zien we al snel welke mondiale impact een knip in belangrijke verbindingen heeft.”

 

Mede dankzij het contract voor de vernieuwing van de mijnenbestrijdingscapaciteit is Belgium Naval & Robotics twee sites aan het bouwen: één in Oostende, waar ze de nieuwe generatie maritieme drones zullen bouwen, en één in Moeskroen, waar het research and development center gehuisvest zal worden. Het onderhoud van de schepen zal in België worden uitgevoerd, in nauwe samenwerking tussen de Belgische Marine en de Naval Group Belgium, met de hulp van haar partner Flanders Ship Repair.

Johan Lievens

Johan Lievens