C-SOCC: meer dan de som van de delen

Het Composite Special Operations Component Command, kortweg C-SOCC, is een samenwerkingsverband tussen drie naties: België, Nederland en Denemarken. Op de grote Special Operations Forces oefening Night Hawk is dit hoofdkwartier voor de eerste keer ontplooid.

 

Het Deense Noord-Jutland is van 27 september tot en met 7 oktober de ontmoetingsplaats voor deze trilaterale C-SOCC. Night Hawk 2021 is voornamelijk bedoeld voor de tactische eenheden maar dankzij de C-SOCC kan de oefening de realiteit nog meer benaderen en kunnen ook die spelers hun werkwijze verder ontwikkelen en inoefenen.

 

In moderne conflicten wordt steeds vaker beroep gedaan op de specifieke expertise van de Special Operations Forces (SOF). De vraag naar SOF is de laatste jaren niet alleen toegenomen in eigen land maar ook in NAVO verband. Tot 2018 was deze capaciteit zeer schaars en kon alleen verzorgd worden door de grotere landen. Om aan de vraag tegemoet te komen tekenden de defensieministers van Nederland, Denemarken en België in 2018 een samenwerkingsovereenkomst voor het oprichten van een Composite Special Operations Component Command.  Samen kunnen zij sindsdien een SOF-hoofdkwartier ontplooien dat een SOTG (Special Operations Task Group) kan leiden en coördineren, bijvoorbeeld in het kader van de NATO Response Force. Om beurt neemt een van de drie naties de rol van aanvoerder op zich. In 2023 zal Nederland de rol over nemen van Denemarken, om in 2028 de fakkel door te geven aan België.

 

Gedurende de Night Hawk oefening is het C-SOCC in de vorm van een ‘Capability Package 156’ ontplooid. In het CP156 bevinden zich twee verschillende commandoposten en is er een veiligheidsperimeter voorzien. Ook logement, sanitair, verwarming en een volledige keuken met refter ontbreken niet. De tentenmodule van het NATO Support and Procurement Agency (NSPA) kan in deze opstelling een maximum van 200 personen bergen.

 

Het opzetten van de CP156 is dan ook geen sinecure: het transport vanuit Italië naar Denemarken, met ongeveer 90 vrachtwagens, heeft twee weken in beslag genomen. De opbouw zelf heeft daarna nog eens tien dagen geduurd.

 

Het trilaterale C-SOCC is een mooi voorbeeld van de cohesie en sterktes van de Alliantie. Behalve een inspiratie voor de ‘kleine’ naties om regionaal samen te werken is deze innovatieve aanpak het bewijs dat de som meer is dan het geheel van de delen.

Nathalie Mylle

Gert-Jan D'haene