Campus Saffraanberg aangesloten op stadswater

De campus van de Koninklijke School voor Onderofficieren bij Sint-Truiden is sinds begin dit jaar aangesloten op het waternet van Sint-Truiden. Dat is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen partners binnen en buiten Defensie.

 

In 2013 werd de aanzet gegeven om de Campus Saffraanberg aan te sluiten op het stadswaternet van Sint-Truiden. De concrete studie hiervoor startte in 2017, nadat eerst een hele reeks adviezen waren ingewonnen en mogelijke problemen geïdentificeerd.

 

Voordien beschikte de campus over twee boorputten en een behandelingsinstallatie om zelf grondwater op te pompen en bruikbaar te maken. Herhaalde moeilijkheden met de toevoer, de kwaliteit van het water en het onderhoud van de installaties verplichten de beheerders echter om nieuwe oplossingen te zoeken.

 

Het project kon maar tot een goed einde komen dankzij jarenlange nauwe samenwerking tussen verschillende technische en bouwkundige diensten binnen Defensie met partners zoals De Watergroep en de firma IMTech.

 

In december 2020 werpt dit project uiteindelijk concrete vruchten af. Na drie weken proeflopen volgt op 5 januari 2021 een positieve evaluatie en is de aansluiting op het stadswater operationeel.

 

Aanvankelijk wilde Defensie het waterleidingnetwerk van de campus rechtstreeks op het stadswater aansluiten. Tijdens de installatie bleek dat echter niet haalbaar.

 

Het stadswater komt nu toe in een pompstation, waar ook de hoofdteller van de watermaatschappij staat. Van hieruit is er een voedingsleiding met fysieke scheiding, die automatisch een opslagtank van 160 m³ vult. Die tank werd eerst gereinigd, gekeurd en ontsmet voor de campus ze weer in gebruik nam. Vanaf de tank sturen drie opvoerpompen het water door de waterleidingen van de campus. Een noodgenerator zorgt ervoor dat ook bij een stroompanne de watertoevoer gegarandeerd is.

Saskia Aerts /Johan Van Herck

Vincent Bordignon