Coaching in het Lwama Commando Training Centre

De Belgische Defensie trainde tussen 2008 en 2016 drie Rapid Reaction Bataljons in de Democratische Republiek Congo. De missie Coach The Trainer heeft tegenwoordig als doel hen uit te rusten met nieuwe tactische en technische vaardigheden. Gezondheid, navigatie, schieten, amfibische training, commandotechnieken, enz. Het Kindu-detachement geeft ons een inkijk in zijn dagelijkse leven.

 

We zijn de 5e rotatie van Belgen, afkomstig uit het 3e Bataljon Parachutisten (3 Para), belast met de opdracht Coach The Trainer, die tot doel heeft de training en recyclage van de commando’s te optimaliseren. Natuurlijk zou deze missie niet mogelijk zijn zonder ondersteuning. Daarom wordt ons detachement aangevuld met personeel van het 4e Bataljon Logistiek, het 14e Medische Bataljon en de 6e Groep Communicatie- en Informatiesystem (CIS).

 

Coach The Trainer

 

Onze opdracht is het steunen van de verschillende trainingsprogramma’s in het Lwama Commando Training Centre. We helpen de instructeurs met de planning en organisatie van de lessen. Daarnaast geven we ook extra sturing bij tactische oefeningen. Hoewel het vaak lange dagen zijn in tropische temperaturen, is het bijzonder interessant om met de lokale instructeurs samen te werken. Ze hebben hun eigen manier om een tactisch probleem aan te pakken en vaak zoeken we een gulden middenweg tussen veiligheid en snelheid. Het resultaat is verrijkend voor hen en voor ons.

 

Onze grootste uitdaging is de staat van de wegen op de oefenterreinen. Er zijn geen verharde wegen en zeker bij zware regenval is het terrein amper begaanbaar. Gelukkig laten onze Toyota Landcruisers ons (bijna) nooit in de steek.

 

Medische steun

 

Het medische team bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een ambulancier en een Chef Role 1 (medische voorpost). We bieden medische steun aan de Belgen en geven ook training aan de Congolese commando’s. We beschikken over een Role 1, waar we twee zwaargewonde patiënten kunnen behandelen, en twee voertuigen die zijn omgebouwd tot operationele ambulances.

 

Elke Belg die tijdens een operatie gewond geraakt, moet natuurlijk zo snel mogelijk naar België worden geëvacueerd. Om deze procedure, die deels wordt uitgevoerd door een privéfirma, te trainen, hebben we onlangs een grote medische evacuatieoefening georganiseerd. Het was een groot succes, dat ons toeliet bepaalde problemen tijdig te identificeren.

 

Dagelijks coachen we de Congolese instructeurs. Omdat elk lid van het medische team over specifieke kennis en vaardigheden beschikt, kunnen we een zeer uitgebreid pakket aan informatie doorgeven aan de Congolese militairen.  Het Congolese leger op een directe en praktische manier ondersteunen geeft ons team enorm veel voldoening.

 

Logistieke steun

 

Logistieke werk houdt in dat we collega’s voorzien van alles wat ze nodig hebben om hun missies ongehinderd uit te voeren. We zorgen voor alles, van maaltijden tot brandstof. We werken samen met lokale partners om ons te helpen met de dagelijkse taken, zoals het onderhoud van onze voertuigen en het beheer van onze accommodatie. Het contact met en de steun van de lokale bevolking is noodzakelijk om ons werk onder de best mogelijke omstandigheden uit te uitvoeren.

 

We laten ook regelmatig onze voorraden overvliegen vanuit België. Elke drie weken ontvangen we voedsel en materiaal.

 

CIS steun

 

Het CIS-detachement zorgt voor een stabiele en snelle communicatie tussen Congo en België op professioneel, sociaal en familiaal vlak. Aangezien het  over een grote verscheidenheid aan apparatuur beschikt, is een goede kennis op vele gebieden vereist.

 

Wanneer de tijd het toelaat, neemt het CIS-detachement deel aan het coachen van het Congolese leger. Zo houden ze hun militaire vaardigheden op peil en wisselen ze ideeën uit met hun Congolese collega’s.

Detachement Kindu

Detachement Kindu