Commandant Luchtcomponent bezoekt Arizona Dream

Generaal Dupont heeft op donderdag 25 maart een werkbezoek gebracht aan het ontplooide A400M-detachement op de vliegbasis van Koksijde. Hij liet er zich informeren over de vooruitgang van het opwerkingsprogramma. Dat moet al het personeel klaarstomen om binnen enkele maanden autonoom te kunnen opereren met de nieuwe A400M-transportvliegtuigen.

 

De afgelopen dagen heerste er zowel letterlijk als figuurlijk een grote drukte op en rond de vliegbasis van Koksijde. De nieuwste aanwinst van de 15 Wing, de Airbus A400M Atlas, verliet zijn ondertussen vertrouwde thuisbasis Melsbroek. Ze streek neer op de West-Vlaamse luchtmachtbasis voor een allereerste grootschalige tactische luchttransportoefening op verplaatsing. De oefening in Koksijde bood onze bemanningen en al het ondersteunend grondpersoneel de mogelijkheid om een brede waaier aan luchtbevoorradingsoperaties te oefenen.

 

Alvorens een nieuw wapensysteem gedeeltelijk en vervolgens volledig operationeel te verklaren, gaat er een periode van intensief oefenen, testen en evalueren vooraf. Zowel de bemanningsleden als het ondersteunend grondpersoneel moeten het vliegtuig leren kennen, gebruiken en ten slotte langdurig inzetbaar houden. De gebruiksvoorschriften en onderhoudsprocedures van de constructeur moeten daarom aangevuld worden met inzetprocedures op maat van de Belgische luchtmacht. Die fase in de integratie van een nieuw wapensysteem heet in het jargon de operationele test- en evaluatiefase.

 

Bij deze oefening gingen ze voor het eerst een stapje verder richting gedeeltelijke operationele paraatheid. Het is voor onze luchtmacht van het allergrootste belang dat ons personeel ook in staat is het vliegtuig in te zetten ver van de thuisbasis, op een vooruitgeschoven operationele basis. Het was een eerste test om na te gaan of het juiste personeel en materieel aanwezig is om gedurende lange termijn vliegoperaties uit te voeren.

 

Om de hinder te minimaliseren oefenen onze detachementen normaal in dunbevolkte gebieden in het buitenland. Maar de huidige coronapandemie en de daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen verplichten onze eenheden om hun oefeningen, noodzakelijk om binnen afzienbare tijd operationeel verklaard te worden, op het nationale grondgebied te houden. Deze oefening kreeg de naam Arizona Dream mee. Een knipoog naar de woestijnoefening in de VS die normaal op het programma stond.

 

Heel wat kijklustigen en luchtvaartliefhebbers zagen in deze oefening dan ook een unieke kans om het nieuwe transporttoestel van nabij te ontdekken. Ook enkele civiele en militaire autoriteiten zoals gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen, burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde en fregatkapitein Philippe De Cock, commandant van het militair commando van de provincie West-Vlaanderen, brachten een bezoek aan het A400M-detachement.

 

Op donderdag 25 maart 2021, de laatste vliegdag van de oefening, bracht generaal-majoor vlieger Thierry Dupont, commandant van de Luchtcomponent, een werkbezoek met aan zijn zijde zijn divisiechefs Operaties en Logistiek. Na een korte voorstelling van de oefening en een briefing over de vooruitgang van de operationele test- en evaluatiefase nam de generaal ruim de tijd om met de detachementsleden over hun ervaringen te praten. Het bezoek werd afgesloten met een korte vlucht in het nieuwe werkpaard van Defensie, dat over enkele maanden de C-130’s vervangt.

Jo Vanden Broeck

Kristof Moens