COVID-19: nieuwe maatregelen binnen Defensie

Neen, COVID is geen fictie. Net als heel de samenleving, voelt Defensie steeds meer de impact in zijn gelederen. Gezien de evolutie van het virus, legt Defensie bijkomende beperkingen op.

 

Het doel is om de evolutie van het virus intern (en in de verschillende operationele theaters) in te dammen, het medisch en verpleegkundig personeel behouden, de continuïteit van de operaties te verzekeren en middelen te garanderen ter ondersteuning van de natie.

 

Op deze manier zal het zijn missies en taken kunnen blijven uitvoeren volgens de vastgestelde prioriteiten:

  1. Het uitvoeren van operationele taken en de Steun aan de Natie (al dan niet in het kader van de strijd tegen COVID).
  2. Voorbereiding op operaties (pre-deployment training).
  3. De vorming, met de basisopleiding als prioriteit.

 

Om fysiek contact tot een minimum te beperken worden de trainingen tot 20 november opgeschort.

 

Werken op afstand wordt bij Defensie opnieuw de regel. Dit voorkomt niet alleen contact op de werkvloer maar ook in het openbaar vervoer.

Voor medewerkers die niet op afstand kunnen werken, zijn twee gevallen mogelijk:

  1. Personeelsleden met een rol in de drie vastgestelde prioriteiten: hun diensten of eenheden werken met een minimum aan personeel om contact, niet alleen tijdens de dienst, maar ook tijdens hun verplaatsingen zoveel mogelijk te vermijden.
  2. Personeelsleden die geen rol hebben in de drie vastgestelde prioriteiten: hen wordt gevraagd thuis te blijven en klaar te staan ​​om zich bij hun eenheid aan te sluiten wanneer ze worden gebeld.

 

In dezelfde logica worden dienstreizen naar het buitenland geannuleerd.

 

Protocol- en PR-activiteiten worden tot nader order opgeschort.

 

Een evaluatie van de situatie staat gepland voor 20 november 2020.

 

Het is echter heel goed mogelijk dat voor deze datum nog strengere nationale maatregelen worden genomen die ons bijvoorbeeld zouden verplichten om ook bepaalde onderdelen van de opleiding tijdelijk op te schorten (bijvoorbeeld: de gespecialiseerde opleiding).

 

Om de verspreiding van COVID-19 in zijn gelederen te voorkomen, behoudt Defensie daarmee het menselijk potentieel dat het tot haar beschikking heeft en houdt het zich klaar om op korte termijn ingezet te kunnen worden om de prioriteiten te ondersteunen indien nodig.

 

De veiligheid en de gezondheid van iedereen blijft de hoogste prioriteit. De Chef Defensie herinnert eraan dat hij op elke medewerker van Defensie rekent om samen te strijden tegen deze tweede golf van Covid. Dit door alle van kracht zijnde voorzorgsmaatregelen strikt in acht te nemen en bereid te zijn om waar nodig te helpen.