Dag van de Marine biedt podium aan nieuwe Directeur Navy Logistics & Support

Op woensdag 29 juni vond de Dag van de Marine plaats. Voor deze plechtige gelegenheid werd de Burg van Brugge omgetoverd tot een paradeplein. De feestelijkheden hadden deze keer een tweedelig luik: ook de nieuwe Directie Navy Logistics & Support (DNLS), kapitein-ter-zee Jo Bergez, werd tijdens de ceremonie in plaats gesteld. Chef Defensie, Admiraal Hofman, was eveneens aanwezig bij de plechtigheid en bracht een groet uit aan de korpsen.

 

Dag van de Marine: even terug in de tijd

 

De Dag van de Marine werd voorheen beurtelings in Brugge en Oostende georganiseerd, maar ontsprong de voorbije jaren (ook door Covid-19) de aandacht. Deze traditie kent haar oorsprong in de jaren 1950. Toen al vonden er de dag voor de nationale feestdag vlootparades aan de kust plaats, die later geruild werden voor ceremonies te land. Het gewicht van deze feestdag liet de Dag van de Marine op de achtergrond verdwijnen en daarom werd er besloten om deze traditie nieuw leven in te blazen.

 

Op 29 juni 2022 vond om die reden in Brugge een plechtige ceremonie plaats. Passanten konden er verschillende korpsen aanschouwen die onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine door het centrum van Brugge marcheerden. Admiraal Hofman, zat de plechtigheid voor. Ook Brugs burgemeester Dirk De fauw kwam langs en sprak mooie woorden: “de stad Brugge en de Marine kennen een lange geschiedenis van nauwe samenwerking die steeds mooie resultaten oplevert.”

 

Nieuwe Directeur Navy Logistics & Support

 

De Dag van de Marine was eveneens het decor voor het in plaats stellen van de nieuwe Directie Navy Logistics & Support (DNLS). De DNLS bundelt de krachten van de vroegere NAVLOG- en NAVSUPPORT-korpsen, de logistieke- en ondersteuningsdiensten . De hoofdopdracht blijft de technische en logistieke ondersteuning van de ontplooibare maritieme middelen, zoals de Belgische en Nederlandse mijnenjagers. Voorts verzekert de DNLS de militaire veiligheid van de Marine. Kapitein-ter-zee stafbrevethouder Jo Bergez zal de verantwoordelijkheid dragen voor dit nieuwe geheel aan gebundelde krachten. “Ik ben bijzonder trots op de bemanning van de nieuwe DNLS. Zij dragen allen bij tot een operationele Marine die wereldwijd de strategische belangen van ons land en die van onze partners verdedigt en op die manier onze veiligheid en welvaart beschermt,” verwoordt hij.

 

Majoor Jan Van Caelenberge zal als eerste korpscommandant van de DNLS het bevel overnemen van de twee samengesmolten korpsen. Peter Maesen en Christophe Primo worden respectievelijk de nieuwe hoofdwapenmeester en de nieuwe korpskwartiermeester.

 

Blijvend operationeel

 

De plechtigheid werd afgesloten met een dankreceptie in het stadhuis van Brugge. Commandant van de Marine, admiraal De Beurme, vertelde erg trots te zijn op ‘zijn’ Marine. Hij deelde zijn blik op de toekomst en benadrukte daarbij het operationele aspect. “De huidige geopolitieke situatie toont aan dat we steeds paraat moeten zijn. Het is daarom belangrijk dat we blijven innoveren, samenwerken met (inter)nationale partners en zorgen dat we steeds over een voldoende grote vloot bezitten. We zetten ook in op een wijdverspreide rekrutering, die tentakels heeft over het hele land om ons personeelsbestand up-to-date te houden.

Kerlijn Puttemans

Jorn Urbain