Dag van de Reserve: “Er zijn ervaringen die je alleen bij Defensie kan opdoen.”

Zaterdag 23 oktober vindt in Neder-Over-Heembeek een Reservistendag plaats. Reden genoeg om ons te interesseren in het bijzondere statuut van deze militairen, waarvan het grootste deel deeltijds voor Defensie werkt en hun competenties en ervaringen uit het burgerleven meebrengen. Luitenant Benyamin Yaalaoui, reservist force protection, praat erover.

 

“Niet iedereen begrijpt het. Vrienden vragen me vaak wat nu eigenlijk mijn job is,” lacht Benyamin. Hij is politieman maar werkt sinds 2008 enkele dagen per jaar als getraind reservist. “In het begin ben ik ook anderhalf jaar in actieve dienst geweest, daarna wilde ik in burgermilieu werken. Daarna ben ik reservist geworden. Dat vond ik dat een goed compromis, want ik kon van job veranderen zonder mijn band met Defensie en mijn collega’s daar te verbreken.”

 

De situatie van Benyamin is niet uitzonderlijk: in totaal telt Defensie zo’n 6000 reservisten, militairen en burgers, waarvan ongeveer 2600 als ‘getraind’ beschouwd worden. Die term heeft betrekking op het minimale aantal dagen dat iemand voor Defensie werkt: voor de officieren en onderofficieren zeven dagen per jaar, vijf voor de vrijwilligers.

 

Win-Win

 

Samenwerken is inderdaad essentieel bij Defensie, en iedereen geeft alles om de doelen te bereiken. Benyamin legt uit dat de meerwaarde van reservisten is dat ze capaciteiten en competenties meebrengen uit de burgerwereld. “Uit mijn ervaringen bij de politie weet ik veel over strafrecht, maar ook hoe je een interventie of fouille uitvoert, of gewoon mensen aanspreekt. Kennis die ik in de burgerwereld opgedaan heb en ten dienste van Defensie kan gebruiken.”

 

Een duidelijke ‘win-win’ situatie, volgens Benyamin, want: “Defensie stelt daar ervaringen tegenover die je nergens anders kan beleven. Zo heb ik in april vier dagen deelgenomen aan een militaire oefening, waarbij ik echt geïntegreerd was in een sectie. We moesten gebouwen doorzoeken om terroristen of gijzelnemers te zoeken.”

“Er bestaan behalve specifiek militaire opdrachten ook ondersteunende of logistieke taken,” gaat hij verder. “Iedereen kan als reservist een rol vinden die bij hem past, in functie van zijn capaciteiten. Het is speciaal om als burger achter de schermen van Defensie te kunnen kijken.”

 

Wie geïnteresseerd is in het statuut van reservist zou Benyamin aanraden: “Win zoveel mogelijk inlichtingen in op de website van Defensie of bij andere reservisten zodat je goed weet hoe de reserve werkt en wat er verwacht wordt. En wees gemotiveerd! Dat is het allerbelangrijkste. Want als je je engageert als reservist moet je je enkele dagen per jaar vrij kunnen maken. Zonder motivatie is dat niet altijd leuk,” besluit hij.

 

Op 23 oktober organiseert Defensie in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek voor de derde keer een Reservistendag. Daar zal veel info te rapen zijn over de rekrutering van reservisten, hun statuut, opleiding, taken, enzovoort.

Deelnemen kan na inschrijving via deze link: https://www.mil.be/nl/agenda/jobdagen/jobdag-reserve/

Jacques-Emmanuel De Boeck

Ritchie Sedeyn