De integratie van Roemeense elementen in een infanterie peloton van 1/3L

Het Belgische leger, dat momenteel in Roemenië is gestationeerd als onderdeel van de Snelle Reactiemacht van de NAVO (NRF), bereidt zich voor door middel van oefeningen. Deze worden uitgevoerd in samenwerking met de andere aanwezige landen.

 

Vandaag was de missie van luitenant Katleen en haar peloton om een gehucht in te nemen dat in handen is van de vijand. Het peloton was hoofdzakelijk samengesteld uit elementen van het bataljon 1/3 Lanciers (1/3 L) van Marche-en-Famenne. In dit bataljon was een Roemeense sectie geïntegreerd en ze werden vervoerd door Franse voertuigen.

 

Toen ze het doel naderden, klonken er geweerschoten. Het peloton steeg uit de voertuigen en de militairen namen hun positie in. Luitenant Katleen gaf bevelen aan sergeant Allan, haar adjunct. Een andere onderofficier bleef bij het Roemeense peloton om de bevelen in het Engels te vertalen.

 

De militairen vorderden in vuur en beweging tot aan een huis waar ze beschutting vonden en waar nieuwe orders werden gegeven aan de secties. Onder de bescherming van rook en machinegeweren begonnen de secties huis voor huis te doorzoeken. Nadat de vijand eindelijk geneutraliseerd was, nam het peloton een verdedigingspositie van 360 graden rond het gehucht in.

 

Versterking van de interoperabiliteit

 

De oefening eindigde met een serieuze debriefing. Zowel de Belgen als de Roemenen waarderen dit soort gezamenlijke oefeningen waarbij ze van elkaar leren. De luitenant legt uit dat gezamenlijke training met andere geallieerde naties de interoperabiliteit en de vriendschapsbanden tussen de NAVO-leden versterkt. Sergeant Allan voegt eraan toe dat het ook het wederzijds vertrouwen tussen de leden vergroot door de uitwisseling van ervaring en kennis. De operationaliteit wordt vergroot doordat elke militair de gelegenheid heeft gehad de wapens van de ander uit te proberen en zijn procedures te oefenen.

 

De NAVO-reactiemacht (NRF) is sinds 28 februari 2022 in Roemenië gestationeerd. Het Belgische detachement, bestaande uit ongeveer 300 soldaten, voornamelijk van het 1/3 L, wordt ondersteund door andere eenheden (logistiek, medisch, transmissie en IT, enz.) en staat onder het Franse commando van het zogenaamde ‘speerpuntbataljon’, het 27 Bataillon de Chasseurs Alpins (27 BCA). Dit bestaat uit 500 personen. België is niet rechtstreeks betrokken bij het conflict, maar als betrouwbare NAVO-partner blijft het volledig geëngageerd. Het is belangrijk dat Defensie solidariteit betuigt met de Alliantie en zijn leden.

Henri Houillet

Henri Houillet