Defensie begeleidt herinneringsreis Auschwitz

Op 19 januari organiseerde het War Heritage Institute (WHI) de jaarlijkse herinneringsreis naar Auschwitz. Trouwe partner Defensie stond in voor het logistieke luik van de trip naar Polen, waaraan een honderdtal leerlingen van verschillende secundaire burgerscholen, alsook van militaire vormingsinstituten deelnam. Uniek dit jaar was de beklijvende aanwezigheid van Holocaustoverlever, Simon Grenowski.

 

“We must free the German nation of Poles, Russians, Jews and Gypsies,” leest een citaat aan de muur van Otto Thierack, minister van justitie van toenmalig Nazi-Duitsland. De ‘ontsmetters van de wereld’, zoals ze zichzelf trots omschreven, brachten in Auschwitz 1,1 miljoen mensen om.

‘Herinneringsambassadeurs’

 

“Als er één les valt te trekken uit de geschiedenis, is het wel dat weinig mensen lessen trekken uit de geschiedenis,” vat Henri De Gyns, vertegenwoordiger van het WHI, mooi samen voor aanvang van de reis. Hij verwijst daarbij naar conflicten, burgeroorlogen en genociden in het verleden, maar ook naar het actuele conflict aan de oostflank van Europa.

 

“We willen dat de leerlingen ‘herinneringsambassadeurs’ worden”, gaat De Gyns verder. “Door de herinnering levend te houden, kunnen we blijvend sensibiliseren rond de gevaren van gelijkaardige tendensen en strekkingen die tot dezelfde wandaden zouden kunnen leiden.”

Het WHI organiseert onder meer om die reden sinds 2003 jaarlijks de herinneringsreis naar Auschwitz en Birkenau. De reis valt telkens rond de bevrijdingsdatum van de vernietigingskampen, 27 januari. Elk jaar wordt er een honderdtal leerlingen van burgerscholen geselecteerd. Ook een tiental leerlingen en studenten van de Koninklijke Militaire School, de Koninklijke School voor Onderofficieren en van de twee centra voor Basisopleiding en Scholing (CBOS en CIBE) mochten het militaire vliegtuig op.

 

Unieke editie met beklijvende getuigenis

Dit jaar werd het een speciale editie. De reis werd extra eer aangedaan door het bezoek van Simon Gronowski, 91-jarige Holocaustoverlever. Op 19 april 1943 zat hij samen met zijn moeder in de trein van de Dossinkazerne naar Auschwitz-Birkenau. Hij kon voor aanvang in het kamp uit de trein ontsnappen, maar zijn moeder, en later ook zijn zus, stierven na aankomst in de gaskamers. Simons verhalen lieten een beklijvende indruk na.

 

De dag werd afgesloten met een eervolle ceremonie aan het Monument van de Doden in Birkenau. Drie leerlingen van burgerscholen en drie leerlingen van militaire vormingscentra legden bloemenkransen neer. Generaal-majoor Esser hield daarbij een korte toespraak.

Herinnering levend houden

Het War Heritage Institute (WHI) is een Defensiepartner die als doel heeft militair erfgoed te behouden en de herinnering door te geven. Waar Defensie in het ‘nu’ en de toekomst staat, heeft het WHI de voeten in het verleden. Dankzij deze samenwerking tussen Defensie en het WHI blijft de gedachte aan de gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog levend en worden kritische en ruimdenkende geesten aangewakkerd.

 

Mooier dan het gekende citaat van schrijver en Holocaustoverlever, Elie Wiesel, kunnen we het niet brengen: “To forget a Holocaust is to kill twice.”

Kerlijn Puttemans

Vincent Bordignon

Mathieu Duhembre