Defensie biedt hulp bij de overstromingen

Na de allesverwoestende stroom aan water, volgt nu de zware nasleep. Defensie startte al op 14 juli met haar missie ‘Hulp aan de Natie’, wat kadert binnen een van haar kerntaken. Met man en macht zorgt Defensie voor de ondersteuning van de talrijke slachtoffers van de overstromingen in het zuidoosten van België.

 

Nu het water stilaan weggetrokken is, wordt de ravage op vele plaatsen pas echt zichtbaar. De menselijke gevolgen van de ramp zijn nauwelijks te overzien en dat weerspiegelt zich ook in de materiële schade. Defensie zet daarom verschillende middelen in om de lokale bevolking een helpende hand toe te steken bij deze ramp: ze helpen met opruimen, met water oppompen en met goederen en puin te transporteren. Over heel het land zijn tal van hulpacties aan de gang.

 

In Pepinster bij Luik, een van de zwaarst getroffen regio’s, zijn militairen van het 1/3 Bataljon Lanciers aan het werk. Ze krijgen er versterking van het Bataljon ISTAR. De voorbije dagen hielpen ze de bewoners hun bezittingen te redden en het afval uit de woningen af te voeren. Omwille van de veiligheid is dit een belangrijke taak. De coördinerende luitenant verduidelijkt: “Er zijn heel wat, vaak oudere, mensen die in allerijl moesten vluchten, maar toch nog een aantal bezittingen wilden terugvinden. Door de instabiliteit van de huizen is dit erg gevaarlijk. Wij helpen die mensen waar we kunnen.” De militairen voeren momenteel ook nog andere taken uit waar nood aan is, zoals bijvoorbeeld vermiste personen opsporen tussen het puin.

 

Over heel Wallonië worden er helpende handen toegestoken. Onder andere in Trooz en Limbourg (Verviers) zet Defensie vrachtwagens in om puin te ruimen en te vervoeren naar een centrale stortplaats. In een twaalftal gemeenten verzamelen de ingezette militairen, soms met de hand, al het materiaal vanuit de huizen en vanuit de straten. Deze opruimacties zijn noodzakelijk om de latere heropbouw te vergemakkelijken.

 

In Yvoir bij Namen komt het 4 Bataljon Genie te hulp voor de schepen. Ze voeren er reddingswerken uit en beveiligen de overzetboot. Het materiaal van de genie speelt er een grote rol bij het bergen van de (vaak ondergedompelde) schepen.

Op vele andere plaatsen zijn de militairen, in nauwe samenwerking met de lokale brandweer, nog steeds bezig met het oppompen van water. Het gaat dan vooral over kelders zoals bijvoorbeeld in Waver en in Esneux.

 

Zowel logistiek als menselijk bundelt Defensie dus haar krachten en zet alle mogelijke middelen in om de bevolking zo goed mogelijk bij te staan bij deze vreselijke gebeurtenis.

Bilitis Nijs

Vincent Bordignon & Gill Vloeberghs

Clint Soete