Defensie gaat voor een betere geografische spreiding

Defensie is volop bezig om de job van militair aantrekkelijker te maken. Op woensdag 23 september werd een nieuwe stap gezet in dat proces: minister van Defensie Philippe Goffin gaf die dag formeel de goedkeuring om kazernes in West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen opnieuw uit te breiden.

 

Defensie worstelt al jaren met een rekruteringsprobleem in de drie meest westelijke provincies van België. Een van de redenen daarvoor is dat er geen of nauwelijks kazernes zijn waar onze militairen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dat maakt het moeilijker om nieuwe mensen aan te trekken en betekent grote woon-werkafstanden voor de militairen die er wonen. Met het akkoord van minister Goffin komt daar binnenkort dus verandering in.

 

Concreet zullen militairen uit Marche-en-Famenne, Leopoldsburg en Tielen als eerste hun intrek nemen in de al bestaande kazernes van Lombardsijde, Gavere en Doornik, en dat op vrijwillige basis. De kazernes waaruit ze verhuizen blijven echter wel de thuisbasis voor de bestaande eenheden van Defensie. Het opnieuw uitbouwen van de basissen gebeurt binnen de bestaande budgetten voor Defensie.

 

De eerste voorbereidingen zullen begin 2021 beginnen en de uitvoering zal volgens plan tegen de zomer van 2022 worden afgerond. U blijft op de hoogte via BelDefNews.

Stijn Verboven

Jurgen Braekevelt