Defensie innoveert in waterkwaliteitscontrole tijdens missies

De Defensielaboratoria (DLD) zetten zich in voor de ontwikkeling van innovatieve tools om de gezondheid van de militairen tijdens hun missies te garanderen. Ontdek hoe het AQUAMIL-project baanbrekend werk verricht op het gebied van waterkwaliteitscontrole in het veld. Na slechts één jaar van geavanceerd wetenschappelijk onderzoek hebben de onderzoekers onlangs met succes de ontwikkelde capaciteiten gedemonstreerd die zijn ontwikkeld in het mobiele laboratorium van Defensie.

 

De Defensielaboratoria (DLD) werken aan de ontwikkeling van moleculaire diagnostische middelen om de biologische dreiging onder controle te houden en de gezondheid van de militairen op missie te beschermen. In vijandige omgevingen kan water een vector zijn voor besmettelijke ziekten. Om deze uitdaging aan te gaan, werkt het Biologisch Laboratorium van Defensie (DLD-BIO) samen met een wereldberoemd onderzoeksinstituut op het gebied van nano-elektronica, IMEC (Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw in Leuven) in het kader van het AQUAMIL-project.

 

Nanotechnologieën voor betere monitoring

 

Het AQUAMIL-project, ook bekend als Automated water QUality Assessment using MIcro-fLuidics, wil specifieke, sensitieve en betrouwbare biologische analysetools leveren voor gebruik in het veld. Het doel is het monitoren van micro-organismen in het milieu, het voorkomen van het risico op infectieziekten onder soldaten op missie en het adviseren van de commandoketen.

 

Technologisch beoogde dit project de effectiviteit aan te tonen van de microchips en microfluïdische platforms die door IMEC waren ontwikkeld voor de moleculaire diagnose van ziekteverwekkers in water. Onderzoekers van DLD-BIO en IMEC werkten samen om hun vaardigheden in microbiologie, moleculaire biologie en micro-elektronica te combineren.

 

Voldoen aan behoeften ter plaatse

 

Defensie werkt samen met de industrie en de academische wereld om te voldoen aan de behoeften op het terrein en richt haar toekomstige ontwikkelingen op hulpmiddelen die gemakkelijk kunnen worden ingezet tijdens militaire operaties. Water kan een bron van ziekten zijn voor onze troepen op missie, op verschillende manieren zoals de consumptie van schijnbaar drinkbaar water, direct contact met de huid (bij het wassen of zwemmen in rivieren en meren), of zelfs het inademen van ziekteverwekkers.

 

Er worden maatregelen genomen om de verspreiding van de bacteriën en parasieten die verantwoordelijk zijn voor deze ziekten onder controle te krijgen en te beperken. “De eerste stap is het beoordelen van het risico. Onze belangrijkste taak is om geschikte tools te ontwikkelen die gemakkelijk in het veld te gebruiken zijn”, legt dr. Laëtitia Avrain, onderzoeker bij DLD-BIO, uit.

 

De demonstratie onder reële omstandigheden, uitgevoerd in het mobiele laboratorium van Defensie (BIONEAR) dat werd ingezet in het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA), was het hoogtepunt van dit proefproject. Het demonstreerde de haalbaarheid en het potentieel voor technologische ontwikkeling van deze instrumenten in het veld.

 

Volgens dr. Maarten Fauvart, onderzoeker bij IMEC, was de gecombineerde expertise van beide projectpartners cruciaal voor het behaalde succes: “De samenwerking met DLD-BIO was een unieke kans om onze technologie te testen daar waar ze echt een verschil kan maken. De verworven inzichten zijn uitermate waardevol om de volgende stappen in de ontwikkeling te realiseren.”

 

Deze technologische vooruitgang illustreert het engagement van de Belgische Defensie om voorop te blijven lopen op het vlak van innovatie om de veiligheid en gezondheid van haar leden tijdens hun missies te garanderen.

Laëtitia Avrain, Gilles Fastré et Béatrice Sulka

Philippe de Sany, Béatrice Sulka et Laëtitia Avrain