Update 19/10 – Defensie zet tal van middelen in om slachtoffers van overstromingen te helpen

In het kader van haar missie “Hulp aan de Natie” heeft Defensie sinds de avond van 14 juli talrijke middelen ingezet om de slachtoffers te helpen van de zware overstromingen die  het zuiden van België hebben geteisterd. Hier kan u een overzicht vinden dat regelmatig zal bijgewerkt worden, van de ingezette middelen.

 

Defensie is ingezet in verscheidene steden en gemeente in de provincies Luik, Namen, Waals-Brabant, Vlaams-Brabant, Luxemburg en Limburg. Tal van menselijke en materiële middelen zijn reeds ter beschikking gesteld.

 

Begin augustus heeft de Federale Ondersteuningscel in de schoot van het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction’ Defensie aangesteld als coördinator voedseldistributie voor de zwaarst getroffen gemeenten. Op zondag 8 augustus 2021 werden daarom verschillende teams ter plaatse gestuurd om de exacte noden en de reeds beschikbare middelen in kaart te brengen. Er werden ondertussen contactpunten en veldkeukens geïnstalleerd. Een centraal coördinatiecentrum zorgt voor de distributie van voedsel.

 

Provincie Luik

14 en 15 juli

 • 13 UNIMOG-vrachtwagens (Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie, 4 Bataljon Genie en Departement Genie) alsook 4 Sillinger boten (4 Bataljon Genie en Departement Genie), 1 SKB (Genie) en andere voertuigen zijn of zullen nog worden ingezet voor het vervoeren van brandweermensen en voor de evacuatie van de bevolking (Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, Pépinster, Trooz, Theux en Spa). De Sillinger boten zijn ondertussen teruggekeerd naar de kazerne, de stroom en diepte van het water zorgt ervoor dat deze onbruikbaar zijn.
 • Het 4 Bataljon Genie heeft eveneens 1650 zandzakken (Spa, Dalhem en Horion-Hozémont) en 70 veldbedden geleverd (hoofdzakelijk in Comblain).

 

16 juli

 • De NH90 Search and Rescue voerde 16 winchings uit om te controleren of er mensen in moeilijkheden waren, redde 2 mensen en voerde een scramble uit voor een hartaanval.
 • 12 UNIMOG (Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie, 3 Bataljon Parachutisten en 4 Group CIS) worden ingezet (Chaudfontaine, Comblain, Angleur, Vaux-sous-Chèvremont en Fléron).
 • 1 ASTRA wordt ingezet in Fléron.
 • 2 SILLINGER boten en 2 boten met verstevigde romp (4 Bataljon Genie) worden ingezet in Comblain-la-Tour, Theux en Pepinster.
 • 2 ZODIAC’s (11 Bataljon Genie) worden ingezet in Comblain.
 • 1 officier tandarts (DG Health and Well Being) wordt ingezet bij de DVI in de kazerne van de civiele bescherming van Crisnée om de identificatie van overleden slachtoffers uit te voeren.

 

17 juli

 • 48 militairen (4e Bataljon Genie) en divers materiaal (pompen, vrachtwagens, graafmachines, kranen etc.) worden ingezet in Luik, Trooz en Esneux op te ruimen, mensen te helpen en materiaal en mensen ter plaatse te krijgen.
 • Tot 14 uur hebben 11 militairen van het 1/3 Bataljon Lanciers de bevolking in Verviers geholpen. 3 van hen zijn nog ter plaats om voedsel te vervoeren.
 • 18 militairen van het 1/3 Bataljon Lanciers zijn ingezet in Limbourg en Pepinster.

 

18 juli

 • Meer dan 160 militairen van de Infanterie, Genie, Logistiek, Lansiers en Verkenningstroepen zijn in de provincie ingezet. Zij verdubbelden hun inspanningen om de zwaar getroffen bevolking te helpen.

 

19 juli

 • Op dit moment worden in de provincie 179 militairen ingezet om de bewoners te helpen met opruimen, voedsel vervoeren, water oppompen etc. In enkele gemeenten zijn ook bemande keukens en tenten in plaats gesteld.

 

20 juli

 • 250 soldaten zijn vanaf heden in de provincie ingezet om hulp te verlenen aan de inwoners: ontruiming, vervoer van voedsel, oppompen van water, enz. In sommige gemeenten zijn ook veldkeukens, douchecontainers en tenten geplaatst.
 • 2 psychosociale preventieadviseurs gaan naar Pepinster, Theux en Spa om psychosociale steun te verlenen aan de slachtoffers.

 

21 juli

 • Op dit moment worden in de provincie 250 militairen ingezet om de bewoners te helpen met opruimen, voedsel vervoeren, water oppompen etc. In enkele gemeenten zijn ook mobiele keukens, douchecontainers, tenten in plaats gesteld. Er zijn in de provincie 28 Unimog’s, 1 graafmachine en 1 elektrogeengroep ingezet.
 • Vanop de vliegbasis van Bevekom zijn 2 helikopters van de Luchtcomponent opgestegen, om in de regio Chaudfontaine tal van voertuigen vanonder het puin te evacueren. Vanaf 22 juli zal de NH90 beginnen met het verwijderen van de rest van de voertuigen die vastzitten in de rivieren. Alleen al op de as Chaudfontaine-Hamoir liggen meer dan 90 voertuigen in het water, die niet door de takelvoertuigen kunnen worden weggehaald
 • 2 depannage teams van het 29 Bn Log uit Grobbendonk zijn ingezet in Tilff (Esneux) om er voertuigwrakken te bergen met de Renault Kerax (tot 27 juli).

 

22 juli

 • Op dit moment worden in de provincie 290 militairen ingezet om de bewoners te helpen.
 • 1 NH90 helikopter is ingezet om voertuigen vanonder het puin te evacueren
 • 1 A109 helikopter in ingezet om verkenningsvluchten uit te voeren in het kader van de inzet van de NH90.
 • Er zijn 23 voertuigen ingezet, 7 Genietuigen (laadschoppen, polyvalente tuigen, graafkraan, enz.) en 6 pompen.
 • Er zijn 2 boten ingezet (SEA ARK 40CV).
 • De veldkeuken van de Marine heeft vijfhonderd maaltijden bereid en bedeeld in Chaudfontaine.

 

23 juli

 • 164 militairen zijn nog steeds ter plaatse, voornamelijk om opruimingswerken uit te voeren.
 • Op verzoek van de Federale Politie stoppen de helikopters met hun werk om voertuigen te evacueren. Deze kunnen volgende week hervat worden. Twee tot drie voertuigen per dag kunnen worden opgehesen.

 

24 juli

 • 27 transportvoertuigen, 7 technische voertuigen en 238 mensen worden ingezet.
 • In Tilff en Esneux worden respectievelijk twee artsen van 3 EMI ingezet.
 • 4 mobiele teams van 2 militairen van 3 EMI worden ingezet

 

26 juli

Op dit moment start een fase met focus op het opruimen van puin. Het personeel en de middelen van de Genie worden voornamelijk ter ondersteuning van deze laatste ingezet.

 • 13 transportvoertuigen, 7 Genievoertuigen en 138 soldaten van bataljon ISTAR, 29 bataljon Logistiek en 4 Genie bataljon worden ingezet.
 • Twee artsen en 4 mobiele teams van 3 EMI blijven ingezet.

 

27 juli

We bevinden ons momenteel in een fase die voornamelijk gewijd is aan het opruimen van het puin. Het personeel en de middelen worden hoofdzakelijk ingezet ter ondersteuning van deze opdracht.

 • 13 transportvoertuigen, 7 genievoertuigen en 133 soldaten van de ISTAR Bataljons, 29 Logistiek Bataljon, 4 Genie Bataljon en 3 EMI zijn ingezet.
 • Twee dokters van de 3 EMI blijven respectievelijk in Tilff en Esneux, evenals de 4 mobiele teams van 2 militairen.
 • 2 veldkeukens en 8 velddouches worden nog steeds ingezet in Chaudfontaine, Esneux en Trooz.
 • Personeel van 1 Wing en het Trainingscentrum voor Parachutisten hebben voorbereidingen getroffen voor de evacuatie van voertuigen per helikopter.
 • De Mess-ruimte van de kazerne Eupen blijft beschikbaar voor de bevolking.

 

28 juli

We blijven in een fase gewijd aan het opruimen van het puin. Het personeel en de middelen worden hoofdzakelijk ingezet ter ondersteuning van deze opdracht.

 • 14 transportvoertuigen, 7 genievoertuigen, 2 kettingzagen en 149 militairen van het ISTAR Bataljon, 3 Para Bataljon, 29 Logistiek Bataljon en 4 Genie Bataljon zijn ingezet.
 • 2 veldkeukens en 6 velddouches worden nog steeds ingezet.
 • Militairen en materieel van het 4 Genie Bataljon met gespecialiseerde genievoertuigen leggen de laatste hand aan de werkzaamheden in Trooz en bereiden zich voor om later deze week te worden ingezet in de streek van Chaudfontaine.
 • Sinds 20 juli zijn 2 psychologen van het Centrum voor Crisispsychologie van het Militair Hospitaal ingezet.
 • 2 Artsen en 4 mobiele teams van de 2 en 3 EMI blijven ingezet.
 • De Mess-ruimte van de kazerne van Eupen blijft beschikbaar voor de bevolking.

 

Teams van 1 Wing en het Trainingcentrum voor Parachutisten zijn begonnen met de evacuatie van voertuigen per helikopter.

 • In vier golven evacueerden ze 13 auto’s, een boot en een motorfiets uit een ontoegankelijk veld in Pepinster.

 

30 juli

 • Militairen van het 4 Bataljon Logistiek, het Bataljon 12de Prins Leopold Linie – 13de Linie en het Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (KMILO) werden ingezet om te helpen bij het opruimen, het verdelen van voedsel en het leeghalen van huizen.
 • De De Mess-ruimte van de kazerne Eupen blijft beschikbaar voor de bevolking. Er worden ongeveer 300 maaltijden per dag uitgedeeld.
 • Militairen van het Bataljon ISTAR, Bataljon 3 Para, 29 Bataljon Logistiek en 4 Bataljon Genie blijven ingezet met diverse transport- en genievoertuigen
 • Twee veldkeukens blijven ingezet met 15 militairen onder leiding van het Competentie Centrum Catering
 • Zes velddouches blijven ingezet en worden beheerd door militairen van de Field Accommodation Unit (FAU)

 

2 augustus

 • Personeel van 1 Wing en het Trainingcentrum voor Parachutisten voerden verkenningsvluchten uit en troffen voorbereidingen voor de evacuatie van voertuigen per helikopter
 • 24 militairen met 7 gespecialiseerde genie voertuigen van 4 Bataljon Genie voerden werkzaamheden uit aan de Vesdre in Chaudfontaine, waaronder:
  • Opruimen van afval op de oevers
  • De rivierbedding schoonmaken
  • Versterking van dijken
 • De Field Accommodation Unit (Bevekom) blijft permanent in dienst om de velddouches te onderhouden en installeren. Momenteel zijn er 9 mobiele douche containers beschikbaar voor de bevolking in Chenée, Chaudfontaine, Angleur, Vaux-sous-chèvremont, Esneux en Trooz.
 • De Mess-ruimte van de kazerne Eupen blijft beschikbaar voor de bevolking. Er worden ongeveer 300 maaltijden per dag bereid en uitgedeeld.

 

3 augustus

 • Een vijftiental militairen van het 4 Bataljon Genie blijven in Chaudfontaine ingezet om de Vesder op te ruimen en schoon te maken.
 • 5 voertuigen zijn per helikopter uit het water getild.
 • In meerdere gemeenten worden nog steeds velddouches ingezet.
 • De Mess-ruimte van de kazerne Eupen blijft beschikbaar voor de bevolking. Er worden ongeveer 300 maaltijden per dag bereid en uitgedeeld.

 

4 augustus

 • Militairen van het 4 Bataljon Genie blijven in Chaudfontaine ingezet om de Vesder op te ruimen en schoon te maken.
 • 2 voertuigen zijn per helikopter uit het water getild.
 • In meerdere gemeenten worden nog steeds velddouches ingezet.
 • De Mess-ruimte van de kazerne Eupen blijft beschikbaar voor de bevolking. Er worden ongeveer 300 maaltijden per dag bereid en uitgedeeld.
 • 2 psychologen van het Centrum voor Crisispsychologie van het Militair Hospitaal zijn nog steeds ingezet.

 

5, 6 en 7 augustus

 • Het militaire kwartier van Eupen bereidt zich voor om een ​​tiental gezinnen uit Verviers op te vangen om ze tijdelijk te huisvesten.
 • Militairen van het 4 Bataljon Genie blijven in Chaudfontaine ingezet om de Vesder op te ruimen en schoon te maken.
 • In meerdere gemeenten worden nog steeds velddouches ingezet.
 • De Mess-ruimte van de kazerne Eupen blijft beschikbaar voor de bevolking. Er worden ongeveer 300 maaltijden per dag bereid en uitgedeeld.
 • 2 psychologen van het Centrum voor Crisispsychologie van het Militair Hospitaal zijn nog steeds ingezet.

 

8 augustus

 • In Chaudfontaine zijn twee veldkeukens geïnstalleerd. Ze hebben een capaciteit van 500 middag- en 500 avondmaaltijden.
 • In verschillende gemeenten (Limburg, Trooz, Angleur en Chênée) zijn ook contactpunten van Defensie opgericht, alsook voedseldistributiepunten.
 • 65 militairen worden ingezet om deze keukens en contactpunten te installeren.
 • In meerdere gemeenten worden nog steeds velddouches ingezet.

 

9 augustus

 • In Chaudfontaine zijn twee veldkeukens geïnstalleerd.
 • In verschillende gemeenten (Limbourg, Pepinster, Chaudfontaine, Trooz, Angleur en Chênée) zijn contactpunten van Defensie en voedseldistributiepunten actief.
 • In meerdere gemeenten worden nog steeds velddouches ingezet.
 • De veldkeuken in Pepinster is in opbouw.

 

10 augustus

 • In Chaudfontaine en Pepinster zijn twee veldkeukens geïnstalleerd.
 • In verschillende gemeenten (Limbourg, Pepinster, Chaudfontaine, Trooz, Angleur, Esneux) zijn contactpunten van Defensie en voedseldistributiepunten actief.
 • In meerdere gemeenten worden nog steeds velddouches ingezet.
 • In totaal zijn momenteel bijna 70 militairen in de provincie ingezet.

 

11 en 12 augustus

 • In Chaudfontaine en Pepinster zijn twee veldkeukens geïnstalleerd.
 • In verschillende gemeenten (Limbourg, Pepinster, Chaudfontaine, Trooz, Angleur, Verviers, Esneux en Chênée) zijn contactpunten van Defensie en voedseldistributiepunten actief.
 • In meerdere gemeenten worden nog steeds velddouches ingezet.
 • In totaal zijn momenteel een honderdtal militairen in de provincie ingezet.

 

13 augustus

 • In Chaudfontaine en Pepinster zijn twee veldkeukens geïnstalleerd. Hun capaciteit is verhoogd van 1.200 tot 1.800 maaltijden voor het middag- en avondmaal.
 • In verschillende gemeenten (Limbourg, Pepinster, Chaudfontaine, Trooz, Angleur, Verviers, Esneux en Chênée) zijn contactpunten van Defensie en voedseldistributiepunten actief.
 • In meerdere gemeenten worden nog steeds velddouches ingezet.
 • In totaal zijn momenteel een honderdtal militairen in de provincie ingezet.

 

17 augustus

 • In Chaudfontaine en Pepinster zijn drie veldkeukens geïnstalleerd met een capaciteit van ieders 1.800 maaltijden per dag.
 • In verschillende gemeenten (Limbourg, Pepinster, Chaudfontaine, Trooz, Angleur, Verviers, Theux en Chênée) zijn contactpunten van Defensie en voedseldistributiepunten actief.
 • In meerdere gemeenten worden nog steeds velddouches ingezet.
 • 4 militairen van 3 EMI (Elément Médical d’Intervention) zijn ingezet in het Woonzorgcentrum au Fil de Hoëgne in Pepinster
 • Een team van Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) is ingezet om de noden van de lokale bevolking en bestaande initiatieven van vrijwilligers in kaart te brengen
 • In totaal zijn een honderdvijtigtal militairen in de provincie ingezet

 

18, 19 en 20 augustus

 • De veldkeukens, voedseldistributiepunten en velddouches blijven in verschillende gemeenten beschikbaar voor de getroffen bevolking.
 • 4 militairen van 3 EMI (Elément Médical d’Intervention) blijven ingezet in het Woonzorgcentrum Au Fil de Hoëgne in Pepinster
 • Een team van de Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) blijft de behoeften van de lokale bevolking en bestaande vrijwilligersinitiatieven in kaart brengen.
 • Militairen van het 4 Bataljon Genie voerden schoonmaakwerkzaamheden uit in Verviers en werken aan het opruimen en schoonmaken van de oevers van de Vesder in Limbourg met de steun van collega’s van het 11 Bataljon Genie en 6 Groep Communicatie- en Informatiesystemen.

 

21 augustus

 • De veldkeukens, voedseldistributiepunten en velddouches blijven in verschillende gemeenten beschikbaar voor de getroffen bevolking.
 • 3 militairen van 3 EMI (Elément Médical d’Intervention) blijven ingezet in het Woonzorgcentrum Au Fil de Hoëgne in Pepinster.
 • Een team van de Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) blijft de behoeften van de lokale bevolking en bestaande vrijwilligersinitiatieven in kaart brengen.

 

22 augustus

 • De veldkeukens, voedseldistributiepunten en velddouches blijven in verschillende gemeenten beschikbaar voor de getroffen bevolking.
 • 3 militairen van 3 EMI (Elément Médical d’Intervention) blijven ingezet in het Woonzorgcentrum Au Fil de Hoëgne in Pepinster.
 • Een team van de Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) blijft de behoeften van de lokale bevolking en bestaande vrijwilligersinitiatieven in kaart brengen.
 • De militairen van het 4 Bataljon Genie, vergezeld van militairen van het 1/3 Bataljon Lanciers, zetten hun opruimingswerk in Verviers en het vrijmaken van de oevers van de Vesder in Limbourg voort. Sommige van hen hebben ook de toegang tot het afvalinzamelingspunt in Verviers verbeterd om de doorgang van zwaardere vrachtwagens met aanhangwagens mogelijk te maken.

 

23 augustus

 • De veldkeukens, voedseldistributiepunten en velddouches blijven in verschillende gemeenten beschikbaar voor de getroffen bevolking.
 • 3 militairen van 3 EMI (Elément Médical d’Intervention) blijven ingezet in het Woonzorgcentrum Au Fil de Hoëgne in Pepinster.
 • Een team van de Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) blijft de behoeften van de lokale bevolking en bestaande vrijwilligersinitiatieven in kaart brengen.
 • De militairen van het 4 Bataljon Genie, vergezeld van militairen van het 1/3 Bataljon Lanciers, zetten hun opruimingswerk in Verviers en het vrijmaken van de oevers van de Vesder in Limbourg voort.
 • 11 Genie heeft werken uitgevoerd in Esneux.

 

Van 24 tot 27 augustus

 • De veldkeukens, voedseldistributiepunten en velddouches blijven in verschillende gemeenten beschikbaar voor de getroffen bevolking.
 • 3 militairen van 3 EMI (Elément Médical d’Intervention) blijven ingezet in het Woonzorgcentrum Au Fil de Hoëgne in Pepinster.
 • Een team van de Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) blijft de behoeften van de lokale bevolking en bestaande vrijwilligersinitiatieven in kaart brengen.
 • De militairen van het 4 Bataljon Genie, van het 11 Bataljon Genie en van het 1/3 Bataljon Lanciers zetten hun opruimingswerk in Verviers, Limbourg en Esneux voort. Op 24 augustus installeerden zij ook een tactische brug in Limbourg om de andere kant van de Vesder te bereiken.

 

Vanaf 28 augustus

 • De veldkeukens, voedseldistributiepunten en velddouches blijven in verschillende gemeenten beschikbaar voor de getroffen bevolking.
 • Een team van de Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) blijft de behoeften van de lokale bevolking en bestaande vrijwilligersinitiatieven in kaart brengen.
 • De militairen van het 4 Bataljon Genie, van het 11 Bataljon Genie en van het 1/3 Bataljon Lanciers zetten hun opruimingswerk in Verviers, Limbourg, Pepinster en Esneux voort.

 

Vanaf 6 september

 • De veldkeukens en voedseldistributiepunten blijven in verschillende gemeenten beschikbaar voor de getroffen bevolking. De velddouches worden niet meer ingezet.
 • Een team van de Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) blijft de behoeften van de lokale bevolking en bestaande vrijwilligersinitiatieven in kaart brengen.
 • De militairen van het 4 Bataljon Genie, van het 11 Bataljon Genie en van het Bataljon Bevrijding – 5 Linie zetten hun opruimingswerk verder in Verviers, Limbourg en Esneux (einde op 7 september) en Theux (begin op 8 september).

 

Vanaf 20 september

 • De voedseldistributiepunten blijven in verschillende gemeenten beschikbaar voor de getroffen bevolking. De veldkeukens staan vanaf nu in stand-by en klaar om tussen te komen indien nodig, maaltijden worden door zowel een privé firma als het Rode Kruis geleverd.
 • Een team van de Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) blijft de behoeften van de lokale bevolking en bestaande vrijwilligersinitiatieven in kaart brengen.
 • De militairen van het 4 Bataljon Genie, van het 11 Bataljon Genie en van het Bataljon Artillerie zetten hun opruimingswerk verder in Verviers, Limbourg, Eupen en Theux.

 

Vanaf 27 september

 • De voedseldistributiepunten blijven in verschillende gemeenten beschikbaar voor de getroffen bevolking. Ze worden geleidelijk overgenomen door het Rode Kruis. De veldkeukens staan in stand-by en klaar om tussen te komen indien nodig, maaltijden worden door zowel een privé firma als het Rode Kruis geleverd.
 • Een team van de Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) blijft de behoeften van de lokale bevolking en bestaande vrijwilligersinitiatieven in kaart brengen.
 • De militairen van het 4 Bataljon Genie, van het 11 Bataljon Genie en van het 1/3 Bataljon Lanciers zetten hun opruimingswerk verder in Verviers, Limbourg, Eupen en Theux.

 

Vanaf 4 oktober

 • De voedseldistributiepunten blijven in verschillende gemeenten beschikbaar voor de getroffen bevolking. 5 ervan zijn al overgenomen door het Rode Kruis, de andere zijn in overname. Maaltijden worden door zowel een privé firma als het Rode Kruis geleverd.
 • Een team van de Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) blijft de behoeften van de lokale bevolking en bestaande vrijwilligersinitiatieven in kaart brengen.
 • De militairen van het 4 Bataljon Genie, van het 11 Bataljon Genie en van het 3 Bataljon Parachutisten zetten hun opruimingswerk verder in Verviers, Limbourg, Eupen en Theux.

 

Vanaf 18 oktober

 • Alle voedseldistributiepunten zijn overgenomen door het Rode Kruis.
 • De militairen van het 4 Bataljon Genie, van het 11 Bataljon Genie en van het 2 Bataljon Commando zetten hun opruimingswerk verder in Verviers, Limbourg, Luik en Colonster.

 

Provincie Namen

14 juli

 • Het militaire crisiscentrum van het Provinciaal Militair Commando werd op 14 juli om 12.00 uur met 4 personen geopend in Flawinne.
 • In Rochefort werd in de brandweerkazerne een tactische commandopost van het militaire commando van de provincie ontplooid, alsook militairen in versterking (3 teams).
 • 20 militairen, 6 UNIMOG en een Lynx (2 Bataljon Commando en 2 Tactische Wing) werden ontplooid in Rochefort op de avond van 14 juli. Hun belangrijkste taak was het evacueren van 133 scouts naar Han-sur-Lesse en Eprave. In overleg met de brandweer hebben ze ook gedurende de nacht 70 andere mensen geëvacueerd.

 

15 juli

 • 8 militairen en 3 UNIMOG’s waren nog steeds actief in Rochefort. Zij hebben een zeventigtal mensen geëvacueerd die medische hulp nodig hadden en hebben enkele honderden mensen bevoorraad die in gemeenschapshuizen waren ondergebracht, alsook geïsoleerde mensen die in hun huizen zijn gebleven (Rochefort, Eprave en Jemeppe).
 • Er werden 3000 zandzakken geleverd door het 4 Bataljon Genie (Mettet, Anhee en Walcourt).

 

16 juli

 • 8 militairen en 3 UNIMOG’s blijven tot 14 uur in Rochefort ingezet om water en voedsel aan de slachtoffers te verdelen. Zij controleren eveneens de bereikbaarheid van de straten.
 • 8 militairen (2 Tactical Wing) en 4 UNIMOG worden ingezet in Andenne en Walcourt om de toegangen te ontruimen en de getroffen dorpelingen te helpen.
 • Een mobiel team gaat naar de vragende gemeenten om een ​​behoefteanalyse uit te voeren voor de komende dagen.
 • 18 militairen (4e Bataljon Genie) repareren de weg en herstellen de bedding van de rivier Samson in Thon-Samson.

 

17 juli

 • 27 militairen (4e Bataljon Genie) hebben hun missie verdergezet om verder op te ruimen in Thon-Samson. Ze hebben de werken in vroege namiddag voltooid. De rivierbedding werd over een lengte van 100 m hersteld en puin werd verwijderd. De militairen trokken ook een dijk op om huizen te beschermen en pompten kelders leeg.

 

19 juli

 • 18 soldaten van het 4de Geniebataljon worden ingezet in Yvoir om de overzetboot te beveiligen en, indien de stroom het toelaat, terug naar de oever te brengen om er alle voorwerpen op te ruimen.

 

24 juli

 • Naar aanleiding van de weersomstandigheden van zaterdagavond 24 juli werd in de provincie Namen Defensie ontplooid in de streek van Florennes in SAINT-AUBIN met 10 militairen van 2 Wing Tac om de inwoners te helpen.
 • Opening van het militair crisiscentrum in Flawinne op 24 juli met 3 personen.

 

25 juli

Defensie zorgde voor ondersteuning met materiaal en personeel in het rampgebied van Bomel in Namen.

Een verbindingsofficier van het provinciecommando Namen werd ter plaatse gestuurd om te coördineren met de civiele autoriteiten en onze militaire versterkingen, waaronder:

 • 4 ploegen met pompen (12 militairen van 4 Genie AMAY) om de kelders van de bevolking te legen
 • 20 militairen (afkomstig van bataljon Bevrijding 5 Linie van Leopoldsburg) om te helpen en de containers te vullen.
 • 2 containerwagens + containers (4 militairen uit Grobbendonk).

 

26 juli:

 • Een verbindingsofficier van het militair commando van de provincie Namen voor de coördinatie ter plaatse
 • 27 militairen (afkomstig van bataljon 3 Para) om te helpen en de containers te vullen
 • 01 FHW170 en 02 vrachtwagens VOLVO N10 DUMP ter beschikking gesteld door 4 Geniebataljon vanaf 08:00 (3 personen)

 

27 juli:

 • Verlenging van de missie van de vorige dag.

 

30 juli

 • De Field Accommodation Unit heeft een mobiele douchecontainer geïnstalleerd in Namen. Deze capaciteit biedt plaats aan in totaal 200 personen per dag.

 

Provincie Luxemburg

14 juli

 • Er werden 1000 zandzakken geleverd door het 4 Bataljon Genie aan Marche-en-Famenne en Erezée.
 • 4 militairen en 2 UNIMOG-vrachtwagens van het 4 Bataljon Logistiek vervoerden 220 veldbedden naar Nassogne, Erezée, Rendeux en La Roche-en-Ardenne.
 • Het militaire crisiscentrum van het Provinciaal Militair Commando werd met 3 personen geopend.

 

15 juli

 • Er werden 3000 zandzakken en 30 ton zand geleverd door het 4 Bataljon Genie aan Hotton en Libramont.
 • Camping “Mayette” in Hotton is geëvacueerd door het 4 Bataljon Genie
 • 8 militairen van het 1/3 Bataljon Lansiers evacueerden mensen met 4 UNIMOG’s en 2 boten.
 • Het 4 Bataljon Logistiek vervoerde 45 veldbedden naar Tellin.

 

17 juli

 • 4 militairen coördineren de gemeentelijke logistieke hub in Marche-en-Famenne en coördineren de vrijwilligers in On en Hargimont.
 • s Avonds werden er velddouches geïnstalleerd in On en Hargimont, door de eenheid Field Accommodation Unit (FAU).
 • Evacuatie van 80 kampeerders in de stad Hotton.

 

22 juli

 • 24 militairen worden ingezet in La Roche-en-Ardenne om de brug van Maboge vrij te maken.

 

23-25 juli

 • Luchtverkenning bij Hotton, Maboge, La Roche en Ardennen en op het gedeelte van de Ourthe stroomafwaarts van La Roche ter voorbereiding van de opruiming van de oevers van de Ourthe voor de komende week.
 • Onderhoud van velddouches

 

9 augustus

 • 12 militairen van het 4 Genie bataljon ontruimen en reinigen de oevers van de Ourthe bij La Roche-en-Ardenne.

 

10 augustus

 • Het 4 Bataljon Genie zet zijn missie voort in La Roche-en-Ardenne.
 • 2 andere militairen verkennen de site van Rendeux om een missie voor te bereiden.

 

11, 12 en 13 augustus

 • Het 4 Bataljon Genie zet zijn missie voort in La Roche-en-Ardenne.

 

Provincie Limburg

15 juli

 • Het 11 Bataljon Genie vervoerde 20.000 zandzakken als strategische stock voor de provincie Limburg naar kwartier Vlasmeer in Hechtel-Eksel.
 • Gedurende de avond van 15 juli evacueerden 6 militairen van het 11 Bataljon Genie 7 mensen en 4 honden naar Maasmechelen met behulp van 2 SEA ARCS en 1 zodiac.
 • 12 militairen, 3 chauffeurs, 2 UNIMOG’s, 1 ASTRA, 1 bulldozer, 2 graafmachines en 5 waterpompen van het 11 Bataljon Genie pompen water en hebben de wegen vrijgemaakt sinds de namiddag van 15 juli tot 16 juli in de regio Moelingen / ’s Gravensvoeren.

 

16 juli

 • 15 militairen van het 18e Bataljon Logistiek vullen zandzakken in Hasselt.
 • 36 militairen (10e Tactische Wing en 10e Group CIS) plaatsen zandzakken op de dijken in Maaseik.
 • 26 militairen (Bataljon ISTAR) verstevigen de dijk en isoleren woningen die in het overstromingsgebied liggen in Herk-de-Stad.
 • Transport van 10.000 zandzakken van Beringen die als strategische stock dienen voor de provincie Limburg en de 20.000 vanuit Hechtel-Eksel van 15 juli die gevuld worden voor gebruik naar Hasselt (18e Bataljon Logistiek).
 • De pomp- en opruimingswerken zijn nog in volle gang.
 • Een detachement van het Bataljon ISTAR, afgelost door het Bataljon  en nadien door het 18e Bataljon Logistiek houdt zich klaar met unimogs, eerst geprepositioneerd in Zutendaal nadien in Kleine Brogel voor de evacuatie van burgers in de gemeenten aan de Maas en/of in Halen/Herk-de-Stad indien het tot een dijkbreuk zou komen.

 

17 juli

 • In totaal zijn er tachtig soldaten in de provincie ingezet.
 • 26 militairen (Bataljon Artillerie) zijn in Halen en Herk-de-Stad om de evacuatie van burgers voor te bereiden, waar nodig bijstand te verlenen en zandzakken te vullen. Zij werden aan het eind van de dag afgelost door 18 soldaten van het ISTAR-bataljon.
 • 21 militairen (18 Bataljon Logistiek) staan paraat om burgers te evacueren uit gemeenten langs de Maas en in Halen en Herk-de-Stad.

 

18 juli

 • 76 militairen worden in de provincie ingezet om dezelfde missies uit te voeren als op 17 juli.

 

19 juli

 • 26 militairen van het Artilleriebataljon zijn nog in Halen om de evacuatie van burgers voor te bereiden en waar nodig hulp te verlenen.
  Vanaf 20 uur worden de eerste tuigen verwacht in Halen om op 20 juli te kunnen starten met de opruimingswerken.

 

20 -21 juli

 • 26 militairen van het Artilleriebataljon zijn nog in Halen om waar nodig is hulp te verlenen en om de opruimingswerken uit te voeren vanaf 07.00 Hr.
 • 17 militairen van het 11e Geniebataljon starten om 07.00 Hr met de opruimingswerken met de steun van 6 polyvalente tuigen/laadschoppen en hun 9 operatoren. Ze creëren tevens een dijk aan de Velpe met zandzakken.

 

Provincie Waals-Brabant

15 juli

 • 8 militairen en 4 UNIMOG vrachtwagens werden ingezet om te helpen bij de evacuatie van de bevolking, hoofdzakelijk in Grez-Doiceau en Nethen.
 • 1 liaisonofficier is afgedeeld in de brandweerkazerne van Waver.

 

16 juli

 • 24 militairen (1 Wing et 5 EMI) en 5 UNIMOG vrachtwagens helpen bij het evacueren van de bevolking, indien nodig.

 

17 – 18 – 19  juli

 • 42 militairen (1e Wing, 5 EMI en 11e Bataljon Genie) helpen met schoonmaken, opruimen en pompen.

 

Provincie Vlaams Brabant

15 juli

 • Levering van 3.000 zandzakken (Militair Commando Provincie Vlaams-Brabant en Bataljon ISTAR) aan Glabbeek.

 

16 juli

 • Levering (Militair Commando Provincie Vlaams-Brabant) van 1.000 zandzakken aan Rotselaar, 1.000 aan Tienen en 2.000 aan Zoutleeuw.

 

Sommige van onze infrastructuren, waaronder de kazerne in Spa, zijn voorbereid om mensen te ontvangen en indien nodig te laten overnachten.

 

Verschillende helikopters van Defensie staan stand by, in Bevekom en Bierset, voor reddings- en evacuatiemissies, waaronder een NH90 NFH reddingshelikopter van het 40ste Search and Rescue Squadron van de basis in Koksijde die sinds donderdagochtend 15 juli met bemanning op de luchthaven van Luik werd gestationeerd.  Daarnaast is ook een reddingshelikopter van de Franse civiele bescherming uit Le Havre neergestreken in Luik om hulp te bieden in het zwaar getroffen gebied. Sinds 16 juli om 14.00 uur staat ook een Italiaanse AW139-helikopter ter plaatse.

Onze bemanningen staan in direct contact met de Directeur Operaties van de Federale Politie voor de uitvoering van de missies.

De eerste opdracht van de NH90 vond plaats op vrijdagochtend 16 juli: hij kwam mensen te hulp die waren gestrand op een dak in Pepinster.

 

De lijst van eenheden in dit artikel is niet uitputtend. De situatie evolueert van minuut tot minuut, vele eenheden en materieel staan paraat om te ondersteunen waar nodig.

Defensie, Gert-Jan D'haene & Jozef Vanden Broeck