Job Clubs geven jongeren zonder diploma of werkervaring kans bij Defensie

Tijdens de allereerste Job Clubs konden zo’n dertig jongeren zonder diploma of werkervaring gedurende drie dagen kennismaken met het militaire leven in de kazerne van Doornik. Ze overnachten in tenten en leren kaartlezen, maar vooral de rondleidingen bij de verschillende diensten moeten hen warm maken voor een job bij Defensie en geven hen de kans om een eerste werkervaring op te bouwen.

 

België telt vandaag zo’n 320.000 werkloze jongeren, vaak zonder diploma of enige werkervaring. Daarom organiseert Defensie een nieuwe campagne om de zogenaamde NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) tussen 18 en 29 jaar op weg te helpen naar een job. “Vaak gaat het om jongeren die uit een moeilijk milieu komen en de weg naar jobbeurzen of uitzendbureaus niet vinden”, legt luitenant-kolonel Danny Snelders uit. “Door samen te werken met lokale organisaties, zoals JES in Vlaanderen en La Maison D’Adolescent in Wallonië, kunnen we deze jongeren gemakkelijker bereiken en informeren over een job bij Defensie.”

 

Op ontdekking in Doornik

 

En zo telde de kazerne van Doornik van 13 tot 15 juli heel wat extra medewerkers: 16 geïnteresseerde jongeren vanuit heel Wallonië zakten naar de Waalse stad af voor de eerste editie van de Job Clubs. Daar werden ze drie dagen lang ondergedompeld in het militaire leven. Ze sliepen in tenten, aten uit gamellen en leerden kaartlezen. Maar ze maakten er vooral kennis met de verschillende soorten jobs die binnen Defensie aanwezig zijn. Een kijkje nemen bij de wapenmaker, de onderdelen van een voertuig bestuderen of een rondleiding in de keuken. Zelfs een bezoek van minister van Defensie Ludivine Dedonder stond op het programma. Zij kwam de jongeren persoonlijk begroeten en maakte tijd voor een praatje met hen.

 

Een stapje voor(uit)

 

“We willen de jongeren de mogelijkheid geven om ervaring op te doen, zodat ze een job vinden binnen of buiten Defensie”, vertelt de luitenant-kolonel. “Het is een quick win-situatie: enerzijds kunnen de jongeren zelf een eerste werkervaring beleven, anderzijds kan Defensie ook meegenieten van de jonge werkkrachten door hen in te schakelen in ondersteunende functies. Daarom willen we hen ook helpen bij de voorbereiding op de selectietesten. Ze mogen op bezoek bij de gewenste eenheid en kunnen daar, na een positief gesprek, zelfs een aanbevelingsbrief krijgen. Dat geeft hen een stapje voor op de gewone vrijwilligers. Daarnaast brengen we hen ook werkethiek bij en leggen we de nadruk op de normen en waarden van Defensie. Die zijn immers ook belangrijk voor een job in een andere sector.”

 

Jongeren die de selectie- en basisopleidingsprocedure succesvol doorlopen, komen binnen als reservemilitair en worden ingezet als CLMM (lokale militaire medewerker). “In de volgende fase kunnen ze zich eventueel inschrijven als actief militair of kunnen ze als reservist een job in de burgerij krijgen, waar ook veel belangstelling is voor deze jongeren”, besluit Snelders.

 

De jongeren uit Doornik zijn alvast enthousiast: meer dan de helft schreef zich voor het einde van de driedaagse in voor de toegangsproeven. Ook in de kazernes van Burcht en Amay vonden er van 6 tot 8 juli Job Clubs plaats. Vanaf volgend jaar wil Defensie in elke provincie een contactdag voor de Job Clubs organiseren, zodat nog meer jongeren bereikt kunnen worden.

Wilge Decraene

Gert-Jan D’Haene

Defensie