Defensieminister bezoekt detachement in Cincu

Minister van Defensie, Ludivine Dedonder, bracht op 7 juni 2022 een bezoek aan het Belgische detachement in het Roemeense Cincu. Ongeveer 300 van onze militairen zijn er gelegerd in het kader van hun deelname aan de NAVO-opdracht Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF).

 

Het is de tweede maal dat de minister op Roemeense bodem landt voor een bezoek. Ook de Roemeense Defensieminister Vasile Dîncu was present.

Minister Dedonder bracht tijdens haar bezoek vooral tijd door met de jonge militairen. Ze nam de tijd om de accommodatie te bekijken en samen met hen te tafelen in de mess.

 

Na de lunch werden beide ministers naar de schietstanden geëscorteerd. Daar kregen ze drie demo’s voorgeschoteld, uitgevoerd door de infanteristen van het Bataljon 1/3 Lansiers, telkens met verschillende wapensystemen (kanonnen type DF30 en 90, antitankwapens type Spike en mortieren).

 

“Gezien de continue ontwikkelingen in de regio van de Zwarte Zee en de mogelijke gevolgen daarvan, is het belangrijk dat de NATO Battle Groups in sneltempo operationeel zijn, ook deze in Roemenië. Ik bedank de Belgische troepen voor hun inzet en aanwezigheid. Minister Dedonder en ik hebben besloten om onze bilaterale samenwerking verder te zetten,” vertelt Roemeens minister van Defensie Dîncu.

 

Dedonder benoemde deze bilaterale samenwerking concreet. Samen met Franse, Nederlandse en Roemeense troepen zullen de Belgische Genietroepen mee bouwen aan de accommodatie in de Joint Training Facility in Cincu. In de nabije toekomst zullen er 1000 militairen gebaseerd kunnen worden. Hiermee wordt het blijvende karakter van de opdracht bevestigd.

 

“Het was bijzonder interessant om de live-fire oefeningen bij te mogen wonen, en zo van dichtbij de interoperabiliteit van onze Belgische militairen met onze EU- en NAVO-partnerlanden live aan het werk te kunnen zien. Samenwerkingen en trainingen als deze dragen bij tot onze paraatheid en weerbaarheid,” sluit Dedonder af.

 

Eind juni keert het Belgische detachement terug naar huis. Ze zullen vervangen worden door troepen van NAVO-bondgenoot Nederland.

Kerlijn Puttemans

Vincent Bordignon