DLD, ondersteuning door wetenschap

In het hart van het kwartier Majoor Housiau in Peutie is discreet de eenheid Defensie Laboratoria (DLD) gevestigd. Achter de muren van een vrij gewoon ogend gebouw gaan zeven hoogtechnologische laboratoria schuil, met een expertise die zeldzaam is in de wereld en een unieke dienstverlening voor Defensie en de Belgische samenleving. 

 

Defensie beschikt over unieke troeven en vaardigheden voor ons land en stelt die deskundigheid vaak ten dienste van de samenleving. De DLD is daar een perfect voorbeeld van. Tijdens een demonstratie legt het personeel ons uit welke unieke rol zij als meetsectie vervullen en hoe ze de autoriteiten ondersteunen.

 

Het Federaal Oriëntatielaboratorium (FOL) is verantwoordelijk voor de ontvangst en analyse van verdachte pakketten met een potentieel CBRN-E-gevaar (chemisch, radiologisch, biologisch, nucleair of explosief gevaar), teneinde de aard en de mate van gevaar ervan vast te stellen. Daartoe ondergaat het monster een aantal opeenvolgende tests zoals stralingsmetingen, röntgenstralen, biologische en chemische analyses, enz.

 

“We ontvangen veel monsters. Een team van dertien mensen verzorgt hier een 24/7-dienst,” legt Benoît Augustyns uit, de adjunct technisch directeur van DLD en voormalig hoofd van het FOL-labo. “Ons laboratorium heeft een doorverwijzende rol. Wij voeren een eerste screening uit om na te gaan of er een CBRN-risico aanwezig is. Vervolgens sturen wij het pakket terug naar de juiste referentielaboratoria waar wij mee samenwerken. Dit is een unieke dienst in België die alle gevaren het hoofd kan bieden,” voegt hij eraan toe.

 

“Wetenschap ter ondersteuning”

 

“De DLD heeft een hoog niveau van expertise in CBRN, petroleumproducten en Physical Testing Equipment & Material,” zegt Katleen De Meulenaere, Technisch Directeur van de DLD. De eenheid beschikt namelijk over zeven laboratoria die alle aspecten van CBRN vanuit technisch en wetenschappelijk oogpunt bestrijken:

 

  • Het laboratorium voor opsporing, monsterneming en monsterbereiding (DSS);
  • Het stralings- en nucleair beschermingslaboratorium;
  • Het laboratorium voor CBRN-bescherming en individuele uitrusting
  • Het laboratorium voor chemische analyse;
  • Het POL (Petrol, Oil and Lubricants) laboratorium;
  • Het laboratorium voor de analyse van biologische risico’s (Bio);
  • Het Federale Oriëntatie Laboratorium (FOL).

 

‘Wetenschap gebruiken om steun te verlenen’ is het motto van de eenheid en vormt de kern van haar missie. De eenheid verleent technische en wetenschappelijke steun aan militaire Defensieoperaties in België en in het buitenland. Dit omvat opsporing en bemonstering, maar ook identificatie en kwantificering van agentia, alsook passende beschermings- en ontsmettingstechnieken. Het chemisch analyselaboratorium is een van twintig laboratoria wereldwijd die door de OPCW (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens) zijn aangewezen om op plaatsen waar vermoedelijk chemische wapens zijn gebruikt ter plekke analyses uit te voeren. De eenheid verleent ook steun aan andere Defensie-eenheden. Onder andere de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) profiteert van de tests die op hun uitrusting worden uitgevoerd. Ook de Algemene Directie Material Resources (DGMR) werkt samen met de eenheid om levenscyclustests op militair materieel uit te voeren.

 

Het DLD helpt ook de natie, als enige meetcel in België, door steun te verlenen aan de autoriteiten via zijn Federaal Oriëntatie Laboratorium (FOL). Tijdens de COVID-crisis was de eenheid belast met het opstellen van de procedures die toegepast moesten worden bij het uitvoeren van PCR-tests en voerde op verzoek van de FOD Economie tests uit op FFP2-maskers.

 

Ten slotte is het DLD ook betrokken bij onderzoek. In samenwerking met het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) voert het verschillende studies uit over de identificatie van CBRN-agentia, over beschermingsuitrusting en over de energietransitie. De CBRN-deskundigen van Defensie en de politie krijgen er bijvoorbeeld opleidingen over technische werkzaamheden in verband met onderzoeken in een CBRN-omgeving.

Jacques-Emmanuel De Boeck

Vincent Bordignon

Damien Van Laethem