Warschau ontvangt Commandant van het EUROKORPS

Op uitnodiging van de Chef Defensie van Polen, General Rajmund T. Andrzejczak, heeft de Commandant van het EUROKORPS, luitenant generaal P. Devogelaere, een bezoek gebracht aan Warschau op 28 en 29 maart.

 

Tijdens een ontmoeting met de Poolse Chef Defensie op dinsdag werden Ruslands ongerechtvaardigde invasie van Oekraïne, de huidige voorbereidingen van het EUROKORPS voor toekomstige opdrachten en de militaire samenwerking met de Europese Unie besproken. Voordien bezocht generaal Devogelaere de LIX High School waar hij kon praten met Oekraïense burgers, op de vlucht voor de Russische agressie.

 

Sinds januari van dit jaar is Polen toegetreden als zesde kadernatie tot het EUROKORPS. Dit impliceert dat de Poolse Chef Defensie voortaan een stem heeft binnen de groep van leidende autoriteiten – naast zijn collega’s uit Belgie, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Spanje. Bovendien duidt Polen de opvolger van generaal Devogelaere aan in 2023.

 

Daarna volgde de ontmoeting met de autoriteiten van “the Polish Armed Forces General Command” en “the Warsaw Garrison Command”. Een bloemenkrans werd neergelegd aan het graf van de Onbekende Soldaat op het Piłsudski plein.

 

“De EU en de NAVO bieden Oekraïne en zijn bevolking eensgezind krachtige steun. Als Commandant van het EUROKORPS, inzetbaar voor zowel de EU als de NAVO, ben ik hier in Polen om mijn oprechte respect en solidariteit te betuigen met Polen, dat in januari jl. als zesde kadernatie tot het EUROKORPS is toegetreden en het EUROKORPS aldus daadkrachtiger heeft gemaakt. De Europese naties en bondgenoten staan klaar om elkaar te beschermen en te verdedigen, hetgeen door de bevolking wordt gesteund. Hoe het EUROKORPS bijdraagt heb ik besproken met de Poolse militaire autoriteiten. Het betreft een versterking van de planningcapaciteit binnen de NAVO-commandostructuur. Tegen een achtergrond van gesprekken tussen Rusland en Oekraïne blijft Rusland de vijandelijkheden verderzetten. De mensen in Oekraïne worden geconfronteerd met een humanitaire catastrofe. Mensen sterven, ook kinderen, en vele duizenden levens staan op het spel. Europa, en Polen in het bijzonder, heeft zijn grenzen opengesteld voor vluchtelingen die Ruslands militaire aggressie ontvluchten en Polen heeft nu het grootste aantal Oekraïense vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde land opgenomen. Poolse organisaties en vrijwilligers doen er alles aan om meer dan twee miljoen vluchtelingen, vrijwel uitsluitend vrouwen en kinderen, zo goed mogelijk op te vangen. Nogmaals respect!” zei generaal Devogelaere in een interview met het Pools Persbureau.

 

Momenteel levert het EUROKORPS een contingent militairen aan de opleidingsmissie van de Europese Unie in de Centraal Afrikaanse Republiek (EUTM RCA). De aanwezigheid van de Wagner-groep, die beschouwd wordt als een van de meest geheime organisaties in Rusland, vormt een uitdaging voor hun EUTM opdracht te Bangui. Volgens de inlichtingendiensten zullen meer dan duizend huurlingen van het bedrijf Wagner ontplooid worden in het oosten van Oekraïne in plaats van ze in te zetten voor operaties in Afrika en Syrië. Dit onderstreept eens te meer zowel de complexiteit van militaire buitenlandse missies als de globale competitie tussen actoren op verschillende continenten.

EUROCORPS

EUROCORPS & Polish Command