Medaille-uitreiking voor militairen van Forward Land Forces Roemenië

Op 11 april ontvingen de militairen die recent deelnamen aan het commando Aigle 6, als onderdeel van Forward Land Forces (FLF) in Roemenië, in Doornik de Herinneringsmedaille voor buitenlandse operaties of missies. Op de eerste linie, het Bataljon 1/3 Lansiers (1/3L).

 

Van 27 oktober 2023 tot 4 maart 2024 versterkte het Bataljon 1/3 Lansiers in Roemenië de oostelijke positie van de NAVO. Onder het commando van kolonel Patrick Guillaume van het Franse 12e Régiment de cuirassiers vormde het bataljon de kern van de tactische interwapenonderafdeling (sous-groupement tactique interarmes, S-GTIA). De missie maakte deel uit van het Forward Land Forces (FLF)-dispositief, dat erop gericht is Russische troepen te ontraden om het NAVO-gebied binnen te dringen. Op het programma: trainingen en operaties op Roemeens grondgebied, terwijl de grens werd bewaakt.

 

 

Het Belgische contingent voor de missie bestaat uit twee grote elementen: de Belgisch-Luxemburgse tactische interwapenonderafdeling (S-GTIA) en een compagnie Combat Service Support (Cie CSS). Als onderdeel van de tactische interwapenonderafdeling (CATSG) Battlegroup Aigle 6 werd de eenheid ondersteund door elementen van de genie, de artillerie, transmissie, de Medische Component, de militaire politie en de logistiek, evenals een peloton van de Luxemburgse strijdkrachten. Daarnaast waren er een aantal stafleden van het Franse regimentscommando (hoofdkwartier) waaraan het detachement ondergeschikt was. In totaal ging het om een troepenmacht van 295 militairen.

 

Herinneringsmedaille

 

De Herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties is een Belgische militaire onderscheiding die wordt uitgereikt aan militairen en burgers van de strijdkrachten die hebben deelgenomen aan een operatie in het buitenland. De begunstigde moet tijdens de missie blijk hebben gegeven van onberispelijk gedrag.

 

Felicitaties

 

“Ik wil graag mijn dankbaarheid en trots uitspreken voor het werk dat ieder van u heeft verricht. Uw bijdrage aan de NAVO-inzet in het oosten van de Europese Unie wordt zeer gewaardeerd en erkend”, verklaarde de minister van Defensie, Ludivine Dedonder. “Dames en heren, voor u ziet u een contingent militairen dat naar huis is teruggekeerd, maar u moet weten dat er nog steeds velen zijn, die op dit moment worden ingezet.”

Camille Henry

Lucia Gaggero