Een nieuwe eenheid voor mobiliteit en distributie bij Defensie

Het Competentiecentrum Mobiliteit en Distributie heeft op 25 november het levenslicht gezien. Het CC Mob&Dis zorgt voor de territoriale dienstverlening die rust op drie pijlers: de territoriale mobiliteit, de centrale stockage en distributie en de steun aan het beheer van zowel commerciële voertuigen als operationele systemen met herbevoorradingscontracten voor wisselstukken. De nieuwe eenheid in Peutie zal met haar vijf antennes op termijn 238 personeelsleden tellen.

 

Als steuneenheid van DG MR levert het CC Mob&Dis diensten die een zeer belangrijke impact hebben op de kernactiviteiten van Defensie. De Inlijving van nieuwe rekruten wordt volledig ondersteund en begeleid door het detachement Inlijvingen in Peutie. De transportmiddelen verzorgen diverse opdrachten zoals operatie Vigilant Guardian (OVG), opleidingen, oefeningen in het buitenland, enzovoort. Verder zal de bedeling van operationele uitrusting van detachementen die naar het buitenland vertrekken via het Magazijn voor Humanitaire Operaties in Peutie verlopen.

 

Vanaf 2020 wijzigt de logistieke ondersteuning op het vlak van mobiliteit en van stockage en distributie ingrijpend. In het verleden waren voornamelijk drie eenheden van de algemene directie Material Resources (DG MR) betrokken bij de organisatie van de territoriale dienstverlening: het Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten (CCMP) in Ieper, het Distributiecentrum Wisselstukken (DisC WS) in Berlaar en de Transporteenheid Brussel (TEB). Vanaf nu is dit alles het werk van één eenheid. Berlaar en Ieper zullen nog een deel van hun taken blijven uitvoeren tot eind 2021.

 

De Transporteenheid Brussel werd in september 2002 opgericht en vloeide voort uit het 72 Bataljon Vervoer & Transport. Onder aanwezigheid van luitenant-generaal Rudy Debaene en admiraal Yves Dupont werd het bevel overgedragen aan kolonel Kurt Van Gyseghem.

Johan Lievens

DG MR