Eerbetoon ter afsluiting van het Jaar der Rechtvaardigen

Tijdens de avond van 9 november 2022 vond de plechtige afsluitceremonie van het Jaar der Rechtvaardigen plaats. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van kapitein-commandant Yves Segers, gaf een concert ter eerbetoon aan de Rechtvaardigen onder de Volkeren die Joodse kinderen gered hebben in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het concert en de lichthulde vonden plaats in de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk in Brussel, in aanwezigheid van heel wat eregasten.

 

De ceremonie was het slotstuk voor het Jaar der Rechtvaardigen, georganiseerd door de vereniging Het Ondergedoken Kind. De vereniging vertegenwoordigt de geredde kinderen die de Shoah overleefd hebben, en heeft als doel deze herinnering in leven te houden. Het Jaar werd ingezet in de Grote Synagoge van Europa en werd met dit twaalfde evenement, de slotceremonie in de kathedraal Sint-Jacob-op-de-Koudenberg, afgesloten.

 

“Mensen hebben hun leven op het spel gezet om medemensen te redden en een toekomst te geven,” leidt Opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout de ceremonie in. De aanwezigheid van enkele hoge vertegenwoordigers onderschreef het belang van het engagement van de internationale gemeenschap om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid blijvend aan de kaak te stellen en te veroordelen. De ceremonie werd extra bekrachtigd door een lichthulde met kaarsen, die symbool staat voor toekomst en hoop.

 

Tot op heden hebben 1.778 Belgen de titel “Rechtvaardige onder de Volkeren” gekregen.

Kerlijn Puttemans

Vincent Bordignon