Eerste militair kwartier met zonnepanelen via burgerparticipatie in Grobbendonk

Op het militair domein Den Troon in Grobbendonk wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een grote zonnepaneleninstallatie. Dat gebeurt voor het eerst binnen Defensie met burgerparticipatie en via een ‘Power Purchase Agreement’ (PPA). Energiecoöperatie Zonnewind staat in voor de financiering, het beheer en de opvolging van het project. Het contract heeft een looptijd van 20 jaar.

 

Kwartier Den Troon krijgt 1.340 zonnepanelen. “De coöperatie Zonnewind neemt de gehele installatiekost op zich”, verduidelijkt Gaëtan Stassart, materieelbeheerder bij het Directoraat Generaal Material Resources. “Defensie betaalt een vaste prijs voor de levering van de groene stroom. Na de looptijd van het contract, in dit geval 20 jaar, wordt Defensie dan eigenaar van de zonnepanelen.”

 

Dit project geeft ‘het startschot’ in de vergroening van Defensie. Ondertussen zijn contracten getekend om panelen bij te plaatsen, verdeeld over verschillende kwartieren.

 

De ambitie van Defensie reikt verder. Tegen 2025 zullen de bestellingen gelanceerd zijn om in alle kwartieren de nodige zonnepaneelparken te voorzien. Dit zal het totaal van gegenereerde groene elektriciteit opdrijven naar zo’n 30,5 MWp, het equivalent van het stroomverbruik van 6100 gezinnen.

 

Deze zonnepanelen zullen dus reeds het equivalent van een 30% van het jaarlijks elektrisch verbruik van Defensie opwekken. Een deel van deze energie zal door Defensie zelf verbruikt worden en een deel zal geïnjecteerd worden op het net ten voordele van verschillende andere gebruikers.

 

Burgerparticipatie

 

“Burgers, bedrijven en verenigingen kunnen al vanaf 100 euro aandeelhouder worden van Zonnewind”, legt voorzitter Danny Gladines uit. “Ze betalen zo mee aan de groene energieprojecten die wij realiseren. In ruil ontvangen ze jaarlijks een dividend, wanneer onze winst dat toelaat.”

 

Defensie koopt via de coöperatie Zonnewind de geproduceerde groene energie aan met het leveringscontract PPA. De voordelen van deze manier van werken voor Defensie zijn onder andere: een vaste prijs voor de levering van groene stroom, bijdrage aan het maatschappelijk nut dankzij de burgerparticipatie en een besparing van 40 procent in vergelijking met de huidige energiefactuur.

 

Verdere vergroening

 

Het is de bedoeling om elk militair kwartier te voorzien van zonnepanelen. Vandaag zijn er al zonnestroominstallaties in Saffraanberg, Burcht, Heverlee, Meerdaalbos en Grobbendonk en het aantal zal snel toenemen. Ondertussen wordt er gewerkt aan de realisaties voor Peutie, Flawinnes, Betrix, Arlon, Elsenborn, Poelkapelle, Brasschaat en nog elf andere kwartieren.

 

Verder lopen er nog twee projecten om nog meer zonnepanelen bij te plaatsen waardoor het totaal aantal opgewekte energie tegen 2026 zou opgedreven kunnen worden tot het equivalent van zo’n 66,9 procent van het jaarlijks verbruik van Defensie.

DGMR Communicatie

DGMR/Defensie