Einde van de eerste fase van de missie in Kindu (Congo)

Eind april ontplooide het Special Operations Regiment (SOR) voor het eerst in vijf jaar een detachement van een dertigtal Belgische militairen in Kindu, Congo. Op vraag van de Democratische Republiek Congo verleent België steun bij het hervormen van de de 31ste snelle reactiebrigade. De eerste fase van de missie – de opleidingsfase van de instructeurs – is intussen afgelopen.

 

Met de uitreiking van de gegeerde opleidingsdiploma’s werd op donderdag 11 augustus de eerste fase van deze missie, dat plaatsvindt in het kader van een militair partnerschap tussen Congo en België, officieel afgerond. Gedurende vier maanden werden Congolese instructeurs van het Centre d’Entrainement Commando Lwama intensief begeleid en bijgeschoold door Belgische militairen van het SOR.

 

Kwalitatief hoogstaande vorming

De eerste vijf weken gaven de Belgische paracommando’s hen specifieke lessen in zeven verschillende domeinen. Door telkens met een beperkte groep te focussen op tactiek, close combat, techniek gevechtsschieten (TGS), medische noodhulp op het terrein (Tactical Combat Casualty Care), sport, survie en commandotechnieken was het mogelijk om een kwalitatief hoogstaande vorming te geven.

 

Onder het toeziend oog van de Belgische coaches, gaven de meesten onder hen vervolgens lessen aan elkaar. Op deze manier scherpen de Congolese instructeurs tijdens “train the trainer” zowel hun militaire kennis als hun vaardigheden als instructeur aan. Na een intensieve syntheseoefening bewezen de Congolese militairen dat ze er klaar voor zijn om de komende maanden de bataljons van de 31ste Brigade te recycleren.

 

Voorbereiding op tweede fase

Tijdens de tweede fase “coach the trainer” zullen de Congolese instructeurs nu zelf drie bataljons van de 31ste Brigade bijscholen. Hiervoor zullen ze steun krijgen van zo’n twintigtal Belgische militairen. Voor elk bataljon dat (om)gevormd moet worden, is een periode van vier maanden voorzien.

 

Vervolg van eerder partnerschap

Van 2004 tot 2017 had België reeds een militair partnerschapsprogramma (PPM) met Congo. De Belgische paracommando’s leidden er in die periode drie bataljons, twee compagnieën en een generale staf van de 31ste Brigade op. De bedoeling van het huidige partnerschap is om verder te bouwen op deze basis uit het verleden.

 

In februari 2021 maakte de Democratische Republiek Congo (DCR) er een prioriteit van om de 31ste snelle reactiebrigade te hervormen. Materiele tekorten, maar voornamelijk een gebrek aan opleiding, speelt de brigade parten in haar operaties in Oost-Congo. Een recyclage van de in het verleden aangeleerde vaardigheden, is momenteel de kerntaak van het Belgische detachement in Kindu.

Ignace Gellens

Gaëtan Dardenne & Ignace Gellens