Het belang van bloed voor Defensie

Doorheen het jaar worden in verschillende militaire kazernes bloedcollectes georganiseerd. Dat bloed is broodnodig om onder meer toekomstige operaties of oefeningen te kunnen blijven ondersteunen. Ook voor de oefening Tropical Storm in Gabon, die op 22 november van start is gegaan, worden 30 Belgische bloedzakken voorzien.

 

“We willen zoveel mogelijk bloed inzamelen, voor zowel burgers als militairen”, legt adjudant Tijl Mettepenningen van het militair hospitaal (MHKA) uit. “Dat blijft enorm belangrijk om operaties te kunnen blijven ondersteunen. Tijdens NEO Red Kite werden op korte termijn 20 zakken O-negatief bloed naar Islamabad gestuurd.”

 

Samenwerkingsconventie

 

De bloedcollectes worden georganiseerd in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen en Croix Rouge de Belgique. Zij leveren bloedproducten, doen bloedanalyses en organiseren opleidingen. “In ruil daarvoor zet Defensie haar deuren open,” legt majoor France T’Sas van het MHKA uit. “We hebben sinds 2019 een samenwerkingsconventie met het Rode Kruis. Wij hebben niet alleen bloed nodig voor de patiënten van het militair hospitaal, maar ook om medische steun te bieden aan de militairen die in operatie vertrekken.”

 

Belgisch bloed in het buitenland

 

Vorig jaar vertrokken er 290 zakken O-negatief bloed naar operaties in het buitenland. Dit jaar staat de teller al op 266. “Zowel voor lopende als toekomstige operaties worden er bloedzakken gereserveerd,” gaat adjudant Mettepenningen verder. “Zo zijn er momenteel 30 zakken O-negatief voorbehouden voor de oefening Tropical Storm in Gabon. Ook voor de intussen afgelopen operatie in Maradi (Niger) werden 20 zakken bloed per maand voorzien.”

 

Tijdens militaire operaties maakt het Rode Kruis België gebruik van het principe last in, first out.

Dat wil zeggen dat alleen de meest verse bloedzakken naar het buitenland vertrekken. “Het is elke keer een logistieke uitdaging om de koude keten te respecteren. Daarbij moeten we rekening houden met de rotaties van de cargovliegtuigen. De kwaliteit van het bloed in operaties moet even goed zijn als in België,” vult majoor T’Sas aan.

 

Drie levens redden op een half uur tijd

 

Wie bloed wil doneren moet zich vooraf inschrijven en een korte enquête invullen. “Je bent maximum een half uur van je dag kwijt, maar met die halve liter bloed kan je volgens het Rode Kruis drie levens redden,” vertelt Mettepenningen. “Daarnaast heb je als bloeddonor bij het Rode Kruis of Croix Rouge recht op een dag dienstontheffing.”

 

Dit jaar worden in totaal 50 bloedcollectes georganiseerd in 18 verschillende kazernes. Eind oktober stond de teller reeds op meer dan 1570 donoren. Via de eventkalender kan je checken wanneer er een bloedcollecte in jouw kazerne georganiseerd wordt.

Wilge Decraene

Ritchie Sedeyn