Interdepartementale samenwerking: onze mensen in dienst van onze partners

De Algemene Directie Human Resources (DG HR) vormt het hart van Defensie. In het belang van meer dan 25.000 werknemers wier loopbaan geregeld een nieuwe wending neemt, reikt de DG HR ook de hand aan verschillende andere organisaties. Zowel voor opleidingen als professionele heroriëntatie kijkt Defensie naar andere arbeidsorganisaties in België. Dat vergemakkelijkt de rekrutering, de oriëntatie en de opleidingen van ons personeel.

 

Scholing

In het technisch onderwijs zijn opleidingen in de maak voor banen bij Defensie en in preventie en veiligheid. Defensie zal daarin een belangrijke bijdrage leveren, de rest zal verzorgd worden door andere partners uit het domein preventie en veiligheid. Het Defensieaspect moet voor mogelijke toekomstige rekruten de overgang naar de militaire wereld gemakkelijker maken dankzij een paar belangrijke elementen:

  • leren hoe de organisatie werkt;
  • zich voorbereiden op toegangsproeven;
  • essentiële concepten leren kennen;
  • een aantal pijlers van het militair-zijn ontdekken.

 

Leerlingen zullen kunnen kennismaken met verschillende militaire concepten en vaardigheden zoals kaartlezen en tactiek. Er zal ook speciale aandacht zijn voor de waarden van Defensie. De opgedane kennis zullen ze zelfs in praktijk kunnen brengen tijdens kampen die Defensie meermaals per jaar zal organiseren. In Wallonië wordt nog aan het project gesleuteld, maar vanaf september zullen al zestien Vlaamse scholen die mogelijkheden aanbieden.

 

Opleiding

De VDAB erkent niet minder dan vijftig opleidingen die binnen Defensie gegeven worden en verklaart dat de inhoud bij Defensie voor minstens 80 % overeenstemt met de opleidingen die door andere organisaties gegeven worden. Die erkenning biedt mogelijkheden voor alle partijen. Ze bevordert de ontwikkeling over verschillende tewerkstellingspartners en biedt toekomstperspectief, bijvoorbeeld aan militairen die hun plaats binnen Defensie niet meer vinden. Omgekeerd kan Defensie op basis van deze opleidingen nieuwe mensen aanwerven. Werkgroepen van de verschillende ministeries overleggen op dit moment nog met FOREM en Actiris over een systeem van erkenning en gelijkwaardigheid van de opleidingen.

 

In samenwerking met het opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO) biedt Defensie verder een breed scala aan trainingen aan. Ieder personeelslid van een federale dienst kan zich voor de dienst of haar of zijn persoonlijke ontwikkeling voor een van die opleidingen inschrijven.

 

Rekrutering en omscholing

Militairen in BDL-statuut (beperkte duur/durée limitée) engageren zich in eerste instantie voor twaalf jaar. Ten vroegste na zes jaar kunnen ze echter besluiten het leger te verlaten. Dan begint een periode van maximaal een jaar waarin ze een beroep kunnen doen op een brede waaier aan ondersteuning die de overstap naar een loopbaan buiten Defensie moet vergemakkelijken. De dienst outplacement zorgt samen met de VDAB, FOREM en Actiris voor een professionele heroriëntatie.

 

De samenwerkingsverbanden van de DG HR zijn essentieel voor de werving, omscholing en ontwikkeling van het Defensiepersoneel. De sleutelrol die de VDAB, FOREM en Actiris spelen op de Belgische arbeidsmarkt, maakt hen de ideale aanvulling op de dienstverlening van Defensie zelf.

Manon Collignon

Erwin Ceuppens & Jürgen Braekevelt