Interne enquête: steeds meer tevreden werknemers

Is Defensie een goede werkgever? Dat blijkt uit een enquête die in maart en april werd gehouden onder zowel militair als burgerpersoneel. In samenwerking met het gespecialiseerde bureau Listen bekijken we wat de editie van de ”Identiteit” campagne extra brengt ten opzichte van de voorgaande edities in 2017 en 2021.

 

Ongeveer 4.583 werknemers deden mee aan het onderzoek, wat neerkomt op 16% van de bijna 30.000 werknemers aan wie de enquête was gericht. Het goede nieuws is dat 51% van de respondenten aangaf zeer tevreden te zijn (met een score van 8 tot 10/10) bij Defensie te werken, vergeleken met ongeveer 35% in eerdere edities. En een derde gaf een score van 6 of 7. Het aandeel ontevreden werknemers daalde evenredig, van 29% naar 16% van de respondenten.

 

Betere arbeidsomstandigheden

 

Wat de tevredenheid van het personeel betreft, valt in de eerste plaats een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden op en een vermindering van de bezorgdheid over de materiële, financiële en personeelsmiddelen. De lopende structurele hervormingen werpen nu al hun vruchten af.

 

Ten tweede bevestigt de enquête dat de opwaartse herziening van de salarissen een van de belangrijkste bronnen van ontevredenheid heeft weggenomen. In feite is het salaris nu een van de meest genoemde redenen voor de tevredenheid van werknemers.

 

Wat als we het opnieuw zouden doen?

 

Als ze vandaag een werkgever moeten kiezen, zouden medewerkers dan weer voor Defensie kiezen? Ja, 74% zou het weer doen, dat is 30% meer dan in 2017! Interessant is dat één op de vier burgers bereid zou zijn om terug te keren naar een militaire functie.

 

De enquête uit 2021 wees op diverse verbeterpunten, zoals het bevorderen van een gezondere werk-privébalans, meer aandacht voor de werknemers en de noodzaak van bekwame leidinggevenden. Hoewel er nog weg af te leggen is, werd er vooruitgang geboekt.

Yuki Willems