Inzet van 5 EOD-operatoren onder de vlag van de Verenigde Naties

Het mijnbestrijdingsprogramma van de Verenigde Naties UNMAS (United Nations Mine Action Service) traint en adviseert vele landen over de hele wereld, met name die landen die actief deelnemen aan VN-vredeshandhavingsoperaties. De nadruk ligt op de risico’s in verband met explosieven (Explosive Ordnance Devices, afgekort EOD’s) en de opleiding van militairen die onder mandaat van de Verenigde Naties werken. Van de soldaat in het veld tot de officier in een hoofdkwartier, dankzij de door UNMAS verstrekte vormingen zijn er de afgelopen jaren aanzienlijk minder mensen getroffen geweest door de ontploffing van geïmproviseerde- of conventionele apparaten, en is het bewustzijn vergroot van de risico’s die inherent zijn aan dat gevaarlijk en dodelijk tuig.

 

Aangezien veel landen, voornamelijk Afrikaanse, steun wensen om deze zeer specifieke opleidingen te ontwikkelen, heeft UNMAS samengewerkt met de NAVO om ervaren EOD-operatoren in dienst te nemen om hun teams te versterken en aldus positief te reageren op de landen die om VN-steun hebben gevraagd. Het doel is om een mobiel TMAT (Threat Mitigation Advisory Team – Adviesteam voor dreigingsvermindering) te vormen dat in de verzoekende landen cursussen IED-TM (Improvised Explosive Device Threat Mitigation   – Vermindering van de dreiging door geïmproviseerde explosieven) zal geven.

 

Om goed te kunnen bepalen in welke landen deze EOD-operatoren zullen worden ingezet heeft kolonel Marc Bouthé, Belgisch militair adviseur van de Verenigde Naties, vorige week deelgenomen aan de daartoe georganiseerde vergaderingen in Oeganda en Kenia. Dat maakt het mogelijk om over een strategische en diplomatieke visie op de toekomstige inzet van de EOD-operatoren te beschikken. In nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van UNMAS zal binnenkort een lijst van prioritaire landen worden opgesteld en zal de eerste inzet in de nabije toekomst plaatsvinden.

 

Gedurende twee jaar zullen militairen van de DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) voor korte perioden in de desbetreffende landen worden ingezet zodat ook zij, op hun beurt, hun knowhow en vaardigheden zullen kunnen uitwerken. De EOD-operatoren die door de DOVO geselecteerd worden voor de taak hebben in het verleden al talrijke missies uitgevoerd in Afghanistan, Irak en Mali. Dankzij hun ervaring in het veld zullen zij de verzoekende landen kunnen helpen in verband met explosieven en munitie, de gevaren en hoe die te minderen.

 

In Oeganda hebben de 5 ontplooide operatoren het curriculum doorlopen van de trainingen die ze moeten geven, en hebben ze van de gelegenheid gebruik gemaakt om de eigen ervaringen in deze opleidingen op te nemen. Stafofficieren uit vele landen (Oeganda, Senegal, Togo, Zambia, Tsjaad, Egypte, Marokko, Burundi, Vietnam) konden rechtstreeks voorgelicht worden over de verschillende onderdelen van een geïmproviseerd explosief (IED) en de zeer specifieke gevaren ervan. Deze officieren zullen op hun beurt zeer binnenkort worden uitgezonden met de UNIBAT-missie (UN Infantry Battalion), en zullen voorafgaand een opleiding volgen in het Regionaal Steuncentrum Entebbe (RSCE).

 

In Kenia kregen onze operators de kans om de Humanitarian Peace Support School (HPSS) van het Keniaanse leger, dat tal van trainingen verzorgt op het gebied van EOD’s, te bezoeken. Grote zorg is besteed aan de externe faciliteiten en het lesmateriaal om een ​​door UNMAS erkende en gecertificeerde opleiding van hoge kwaliteit te bieden. Niet voor niets waren de EOD-medewerkers onder de indruk van het gebouwde trainingsdorp en het kennisniveau van de Keniaanse instructeurs.

 

In de afgelopen jaren heeft DOVO deelgenomen aan talrijke uitzendingen in het buitenland (Kosovo, ex-Joegoslavië, Afghanistan, Irak, langs de Somalische kust, Mali) en de reputatie van Belgische EOD-operators is wereldwijd erkend.

Nicolas Dubasin

Nicolas Dubasin