Laatste oefening voor 1/3 Lansiers in Roemenië

In de vooravond van 4 juni 2022 trok compagnie Bravo van 1/3 Lansiers de groene heuvels van Cincu (Roemenië) in. Onder leiding van compagniecommandant Benjamin voerden ze een defensieve oefening uit, in reactie op een Roemeens peloton dat een dorp op enkele kilometers van de Belgische observatiepost bezette. Deze Belgisch-Roemeense oefening kaderde opnieuw in de Belgische deelname aan Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), de NAVO-opdracht die als doel heeft de Europese oostflanken te versterken.

 

Vrijdagavond, 4 juni. Enkele pelotons staan aan het begin van hun tweede oefening op eskadronsniveau sinds hun aankomst in Roemenië, een drietal maanden geleden. De kaart wordt overlopen, de taken verdeeld, het doel van de opdracht uitgelegd: na een nachtelijke verkenningspatrouille een door een Roemeens peloton bezet dorp ontzetten. De pelotonscommandanten zijn klaar om een laatste keer hun eigen peloton voor te bereiden op deze oefening in de Roemeense heuvels. Ze worden daarbij bijgestaan door genietroepen en medische en logistieke steunelementen.

Bij het krieken van de dag, op 5 juni, nemen de secties plaats in hun Piranha’s en begint de aanval. Een kolonne van Piranha’s verplaatst zich over de ruggen van de heuvels en neemt een tactische positie in. Terwijl ze langs alle kanten onder vuur vallen, dringen de infanteristen gebouw per gebouw binnen. Meerdere verdiepingen, inclusief kelders, worden doorzocht. Hier en daar springen de Genietroepen bij met ladders, en ook de medische steun wordt waar nodig opgeroepen.
Een zestal uur later wordt het laatste gebouw veilig verklaard. “ENDEX”, weerklinkt het. Einde oefening. Eindelijk tijd voor die tweede maaltijd van dat gevechtsrantsoen.

 

Unieke internationale samenwerking

 

Het was de eerste maal dat de Lansiers een oefening deden op eskadronsniveau in samenwerking met de Roemeense militairen. “De Belgen bereiden de oefeningen tot in het kleinste detail voor. Het was een erg leerrijke ervaring en de afgelopen maanden boden uitmuntende opportuniteiten om met onze Belgische NAVO-bondgenoot te trainen,” vertelt Roemeens pelotonscommandant, luitenant Ilye, de ochtend na de oefening.

Drie maanden operationele inzet, met meerdere kleine en grote oefeningen, beginnen stilaan door te wegen, vertelt commandant Florent, detachementscommandant en organisator van de oefeningen: “Gezien de omstandigheden hebben ze deze oefening goed volbracht. De voorbije Covid-jaren konden onze Lansiers niet optimaal trainen. Deze periode in Roemenië was ideaal om te trainen in een internationale context en kennis en ervaring uit te wisselen.”

 

Dit was de laatste oefening van deze inzetperiode voor onze Lansiers. Het Belgische detachement wordt binnenkort afgelost en keert huiswaarts. Als NAVO-lid blijft de Belgische Defensie zich uiteraard inzetten voor de veiligheid van ons land door bij te dragen aan de versterking van de NAVO-grenzen. Belgische militairen blijven bijvoorbeeld aanwezig in de Baltische staten.

Kerlijn Puttemans

Vincent Bordignon

Kerlijn Puttemans