Medaille voor de militairen van operatie Red Kite

Op woensdag 21 december huldigde Defensie de militairen die deelnamen aan de non-combattant evacuatie operatie (NEO) Red Kite. Dat gebeurde tijdens een medailleparade op de militaire luchthaven van Melsbroek, in het bijzijn van onder meer admiraal Hofman, chef Defensie, de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, en heel wat andere prominente gasten. In de zomer van 2021 werden tijdens NEO Red Kite meer dan 1400 landgenoten en rechthebbenden geëvacueerd uit Kaboel, Afghanistan.

 

Tijdens 23 vluchten met de voormalige C-130 toestellen evacueerde Defensie in augustus 2021 in totaal 1412 mensen van Afghanistan naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Van daaruit werden de burgers naar België gerepatrieerd.

 

Vandaag huldigt Defensie haar militairen en hun onvoorwaardelijke inzet en moed, die mee zorgden voor het succes van NEO Red Kite. Het geëerde personeel bestaat uit een detachement Red Kite, een peloton van het 2e Bataljon Commando, een peloton van de 15e Wing, en een detachement met andere deelnemers aan de NEO-missie.

 

Een medaille voor moed en toewijding

 

Voor 61 militairen was NEO Red Kite hun eerste buitenlandse opdracht of operatie. Zij kregen op woensdag daarom de traditionele herinneringsmedaille uitgereikt door verschillende vips. Diegenen die de medaille reeds in het verleden behaalden, mogen vanaf nu een hoger cijfer op de medaille spelden.

 

Hierna werd ook het Militair Ereteken van tweede klasse – het ereteken voor uitzonderlijke dienst of voor daden van moed of toewijding – overhandigd aan 72 militairen die tijdens de uitvoering van NEO Red Kite in Kaboel blijk gaven van extreme professionaliteit, daadkracht en heldenmoed.

 

Het Militair Ereteken van eerste klasse – wegens een buitengewone dienst of wegens een daad van moed of toewijding – was weggelegd voor eerste-luitenant Mark. Hij demonstreerde tijdens NEO Red Kite uitermate professionalisme, moed, doortastendheid en heldhaftigheid en mocht daarom deze medaille in ontvangst nemen uit handen van de minister van Defensie, Ludivine Dedonder.

 

Felicitaties van Defensie en de Belgische regering

 

“Zoals zo vaak zijn het deze mannen en vrouwen die het verschil maken”, sprak generaal-majoor Descheemaeker van het departement Operaties & Training de aanwezigen toe. “Vandaag brengen we hulde aan jullie. Jullie hebben onze Belgische reputatie als professionele, flexibele en vindingrijke soldaten waargemaakt. Ik feliciteer jullie voor jullie toewijding en alles wat deze met zich meebrengt.”

 

“Deze medailles symboliseren de inzet die u elke dag weer toont en die het voor u de moeite waard maakt om het land te dienen in een operationele context”, vult ook minister Dedonder aan. “Op plaatsen waar de omgeving onveilig is en uw eigen veiligheid dus afhangt van uw training, onderlinge steun en zorgvuldige voorbereiding. Wees trots op de medailles die u draagt, op wat die vertegenwoordigen, en vooral op degene die u vandaag ontvangt”, besluit de minister. “Weet dat de regering en ik buitengewoon trots zijn op u.”

Wilge Decraene

Adrien Muylaert

Mathieu Duhembre