Mijnenjager Crocus vervoegt NAVO-vloot in strijd tegen explosieven op zee

Op woensdagochtend 23 augustus zette de bemanning van de mijnenjager Crocus koers naar de Nederlandse kust, waar ze de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) zal vervoegen. De families kregen de gelegenheid om hun geliefden uit te zwaaien, die tot eind november het beste van zichzelf geven om veilige vaarroutes te garanderen.

 

De SNMCMG1, ook wel Group 1 genoemd, is een permanente vloot van verschillende NAVO-schepen. De samenstelling verandert doorheen de tijd, met schepen die aansluiten en weer vertrekken. De voornaamste doelstelling is het ruimen van explosieven, die nog steeds een gevaar vormen voor de koopvaardij, de visserij en het milieu.

 

Sandy Coast

 

Group 1 doet mee aan deelopdrachten zoals de aankomende Sandy Coast, een mijnenbestrijdings- en havenbeschermingsoefening die beurtelings wordt georganiseerd door Nederland en België.

 

Daarnaast zal het ook mijnenjachtoperaties uitvoeren in Noord-Europa, in de Baltische regio en op de Noordzee. De schepen zoeken er bijvoorbeeld naar historische munitie uit de Wereldoorlogen of de Koude Oorlog. Er ligt namelijk nog een zeer grote hoeveelheid explosieven in de Europese zeeën.

 

MCM

 

Wanneer een schip echt begint met mijnenjagen, gaat het een intensieve periode tegemoet. Het schakelt over op mijnenjachtconfiguratie en hanteert een systeem van 6 op, 6 af. Elke functie is permanent verzekerd dankzij de duplicatie ervan. Hierdoor kan er 24/7 op mijnen gejaagd worden.

 

Die intensiteit dient vooral om de efficiëntie te verhogen, omdat het schip niet zo snel kan varen tijdens het mijnenjagen. Daarnaast is het ook nog eens een goede oefening voor echte conflictsituaties, waar heel wat tijdsdruk speelt.

 

Gezonde concurrentie

 

Aan boord zit een vrij jonge bemanning die zeer gemotiveerd is en op de sleutelfuncties zitten een aantal anciens die de jongeren goed bijstaan. De commandant van het schip heeft de volledige groep zien groeien tijdens het opwerktraject en kijkt samen met zijn bemanning uit naar de komende operatie.

 

En dan is het natuurlijk de bedoeling om zoveel mogelijk explosieven te vinden. Tussen de schepen is er altijd een gezonde concurrentie om het beste resultaat neer te zetten en ook voor de groepscohesie is dat een grote hulp.

 

NATO Response Force

 

De opdracht van de Crocus is voorzien tot eind november. Het schip maakt deel uit van de NATO Response Force die onmiddellijk inzetbaar is als de actualiteit hiertoe beslist.

 

Veel moed aan de bemanning en bedankt voor de inspanning!

Sten M.

Sten M.