Militairen en stagiairs-diplomaten leren samen onderhandelen tijdens Capstone

Van 2 tot 4 maart was de Koninklijke Militaire School in Brussel het schouwtoneel van een waarheidsgetrouwe onderhandelingsoefening tussen hoger officieren en stagiairs-diplomaten van de FOD Buitenlandse Zaken. De oefening Capstone geeft de deelnemers een beter inzicht in het verloop van een internationaal besluitvormingsproces en welke rol zij daarin kunnen vervullen.

 

In een statige zaal van de KMS in Brussel zitten zo’n 60 stagiairs-diplomaten en militairen uit binnen- en buitenland aan een grote onderhandelingstafel, elk als fictieve vertegenwoordiger van een land van de Europese Unie. Ze reviseren een tekst over de aanpassing van een militaire trainingsmissie van de Europese Unie in Mozambique, waarbij elk woord wordt gewikt en gewogen.

 

“De deelnemers krijgen een zeer realistische situatie voorgeschoteld, waarbij op het hoogste politieke strategische niveau van de Political Military Group (PMG) overleg gevoerd moet worden,” legt fregatkapitein Kurt Engelen uit. Hij is militair adviseur bij de Belgische Permanente vertegenwoordiging bij de EU. “Het scenario start met een schermutselingen aan de ingang van twee militaire trainingskampen in Mozambique. Plots escaleert de situatie, er vallen doden en gewonden en het plan van de missie moet worden aangepast. Dit moet echter worden goedgekeurd door 27 lidstaten en vraagt om gedetailleerde onderhandelingen. Aan de hand van waarheidsgetrouwe EU-documenten, maar ook van open sources als krantenartikels, moeten de deelnemers het eens worden over een aanbeveling aan het Politiek- en Veiligheidscomité van de EU.”

 

Voor deze onderhandelingsoefening werkt Defensie al voor de derde keer samen met stagiairs-diplomaten van de FOD Buitenlandse Zaken. Een leerrijke ervaring, vindt stagemeester van de buitenlandse carrière, ambassadeur Hugues Chantry: “Zo’n oefening is bijzonder belangrijk omdat er een praktisch deel gericht is op competenties, zoals multilateraal onderhandelen, procedures toepassen en samenwerken met collega’s. Daarnaast is het ook een mooie opportuniteit om de militaire realiteit beter te leren kennen en te netwerken met internationale officieren.”

 

“Een goede samenwerking tussen diplomaten en militairen kan een land ongelooflijk veel kracht geven en is dus heel belangrijk. Tijdens deze oefening hebben de deelnemers dan ook de kans én zelfs de plicht om fouten te maken zodat ze hieruit kunnen leren,” besluit Engelen.

 

Dat vindt ook Mélissa Cornelis, stagiair-diplomaat en tevens reserve-militair: “Het is een interessante kans om je onderhandelingsvaardigheden in kaart te brengen. De oefening toont ons de realiteit van een multilaterale omgeving en helpt je om je eigen sterktes en zwaktes te identificeren. Het samenwerken met militairen is een aangename ervaring voor iedereen. Een groot aantal diplomaten zal later op dit niveau gaan werken, dus is het aangenaam om nu al eens te kunnen aanvoelen hoe dat in zijn werk zal gaan.”

Wilge Decraene

Erwin Ceuppens