Minister van Defensie ontdekt het nieuwe Nationaal Geografisch Instituut

Op 28 oktober bracht minister van Defensie Ludivine Dedonder voor het eerst een bezoek aan het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). Het Instituut, dat onder toezicht staat van Defensie, verhuisde tijdens de gezondheidscrisis naar de Koninklijke Militaire School.

 

De belangrijkste opdracht van het NGI is het maken en actueel houden van topografische kaarten van België. Defensie is niet alleen het toezichthoudende ministerie op het Instituut, maar ook een van de belangrijkste partners en gebruikers van de kaarten. De periode waarin het Instituut omwille van de covid-pandemie gesloten was, werd gebruikt om van de Ter Kameren abdij te verhuizen naar de Campus Renaissance. De minister kreeg alvast een voorsmaakje van de officiële inhuldiging van de nieuwe stek, die door de pandemie nog niet kon doorgaan.

 

Tijdens haar bezoek kon de minister ontdekken hoe de verschillende diensten van het Instituut hun taken uitvoeren binnen het nieuwe decor. Naast de nieuwe webshop, die behalve toeristische en topografische kaarten ook standaardproducten verdeelt, stonden vooral de drukkerij en het departement productie-integratie in de spotlight. Die laatste meet in 3D mogelijke obstakels voor de luchtvaart op.

 

De minister kreeg ook inzicht in de rol die het NGI speelde bij de overstromingen van afgelopen zomer. Het Instituut leverde meer bepaald luchtbeelden van de overstroomde gebieden. Uit eigen beweging stelde het ook alle geo-informatie waarover het Instituut beschikt ter beschikking, niet alleen aan Defensie en het Nationale Crisiscentrum maar ook aan de lokale hulpdiensten en de gemeentes.

 

Minister Dedonder verklaarde: “Het Nationaal Geografisch Instituut is, als parastatale van Defensie, een mijn van informatie die samenwerkt met heel veel publieke sectoren, op gemeentelijk, provinciaal, regionaal en federaal niveau. Het is aanwezig in veel dagelijkse activiteiten. Hier worden kaarten geproduceerd die zowel bij ontspannende als professionele activiteiten gebruikt kunnen worden, op het gebied van lucht- of wegtransport, of bij het beheer van crises als de overstromingen van deze zomer.”

 

“De nieuwe thuisbasis op de Campus Renaissance van de Koninklijke Militaire School nestelt het Instituut nu ook fysiek in de schoot van Defensie. Die band wil ik, zoals vermeld in mijn beleidsnota, in de toekomst nog versterken. Dit bezoek is ook een goede gelegenheid een deel van de medewerkers te ontmoeten. Het personeel van het NGI mag trots zijn op hun dynamiek en de voorbeeldige manier waarop het Instituut in staat was de verhuis te beheren, met behoud van de workflow, ondanks de periode van onvoorziene sluiting.”

Jacques-Emmanuel De Boeck

Rosalie Schallon