Minister van Defensie stelt Belgische Defence, Industry and Research Strategy voor

Op 16 september 2022 keurde de regering de Belgische Defence, Industry and Research Strategy (DIRS) goed. Minister van Defensie Ludivine Dedonder, vice-premier en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie stelden de strategie op 4 oktober officieel voor.

 

Met deze nieuwe strategie voor Defensie, industrie en onderzoek (DIRS) wil de Belgische overheid de wetenschappelijke, technologische en industriële defensiebasis verder ontwikkelen en verankeren. Het doel is onder meer om samenwerkingen met externe partners te bevorderen en de Belgische R&D-centra, de industrie en de academische wereld meer te betrekken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe capaciteiten van Defensie.

“De oorlog in Oekraïne maakt duidelijk dat we onder meer op vlak van defensie en veiligheid minder afhankelijk moeten worden”, zei minister van Defensie Ludivine Dedonder tijdens de persconferentie op de Koninklijke Militaire School in Brussel. “We moeten meer dan ooit de juiste lessen trekken en stappen ondernemen om onze strategische autonomie te verhogen, zowel die van ons land als die van Europa”

 

Kennis, werkgelegenheid en nieuwe technologieën

Een efficiënte technologische en industriële basis draagt bij aan het nationale veiligheids- en defensiebeleid. Daarnaast laat de DIRS ook toe om België te positioneren als een relevante en betrouwbare technologische partner. “In het domein van militaire operaties zijn we dat al, maar op het vlak van technologie moeten we dat ook worden, ook om een bepaald niveau van autonomie te creëren”, verduidelijkt kolonel Steven Lauwereys. “Een performant technologisch en industrieel weefsel zal er een belangrijke maatschappelijke en economische return geven in de vorm van kennis, defensiegerelateerde technologie en werkgelegenheid.”

 

Zo zet DIRS onder meer in op in-service support activiteiten, waarbij bijvoorbeeld het onderhoud en de herstelling van wapensystemen op Belgisch grondgebied gebeuren. Door deze Maintenance, Repair en Overhaul (MRO) activiteiten nationaal uit te voeren, is er meer mogelijkheid om complexe technologische knowhow over te dragen en is er een grotere nationale autonomie om operaties te kunnen uitvoeren en ondersteunen.

 

Ook KHID evolueert mee

Ook het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) zal onder de nieuwe beleidsstrategie evolueren en beter ingebed worden in een nationaal en een Europees kader. Ook zal er meer gekeken worden naar kennis en technologie buiten Defensie, zowel op grote (collaboratief onderzoek met Europese of NAVO-partners) als op kleine schaal (kleinschalige innovatieprojecten binnen Defensie).

 

Om de DIRS te kunnen realiseren voorziet het plan STAR een budget van 1,8 miljard euro over een groeitraject van 2022 tot 2030. Reeds vanaf volgend jaar zullen fors meer middelen ter beschikking worden gesteld voor de lancering van programma’s en de uitwerking van het beleid.

Wilge Decraene

Rosalie Schallon