Nieuw systeem voor luchtverkeersleiding boven België

Op maandag 27 september ondertekenden Defensie, EUROCONTROL en skeyes, de drie spelers op gebied van luchtverkeersleiding boven België, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Samen gaan ze een nieuw softwaresysteem ontwikkelen dat door alle agentschappen gebruikt zal kunnen worden.

 

De luchtverkeersleiding boven ons land is geen sinecure. Het Belgische luchtruim is een van de drukste ter wereld. Het handhaven van de veiligheid van al die toestellen en mensen is in handen van drie onafhankelijke agentschappen. Defensie is verantwoordelijk voor het luchtverkeer rond de militaire luchthavens en in de zones waarin onze toestellen trainen. De verkeersleiding boven andere luchthavens en het luchtruim tot een hoogte van 7500 meter wordt verzorgd door het onafhankelijke agentschap skeyes. Alle luchtverkeer dat hoger dan 7500 meter hoogte vliegt, wordt in de gaten gehouden door het MUAC, het Maastricht Upper Area Control Centre. Dat centrum wordt uitgebaat door EUROCONTROL, een civiel-militair samenwerkingsverband tussen België, Nederland, Luxemburg en Duitsland.

 

Veiligheid is natuurlijk een sleutelbegrip voor het hele systeem. Tot nog toe werkten Defensie en EUROCONTROL al nauw samen, maar hanteerde skeyes een iets ander systeem. Tegen 2027 moet een nieuw softwaresysteem operationeel zijn dat door alle drie de partners gebruikt zal worden. Daardoor zullen data nog gemakkelijker uitgewisseld kunnen worden, wat de veiligheid van ons luchtruim nog zal versterken.

 

Vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen kwamen vandaag in het hoofdkwartier van EUROCONTROL in Brussel samen om de samenwerking officieel te bekrachtigen.

Jimmy Stroobants

Gravity Industries, Johan Lievens