Ongewoon oefenterrein voor 4e Bataljon Genie

Van 26 tot 30 september 2022 vond er een oefening Military Search plaats in de regio Eupen. 80 militairen van het 4e Bataljon Genie werden op uitzonderlijke locaties in verschillende technische en tactische scenario’s ondergedompeld, in nauwe samenwerking met hun Franse tegenhangers van het 13e Régiment du Genie. Hoogtepunt van de oefening speelde zich af op, rond en vooral in de Vesder- en de Gileppestuwdam.

 

Explosieven in de tunnels en besmet drinkwater

 

De nacht van 28 op 29 september werden de genietroepen opgeroepen: verdachte activiteit in en rond de tunnels van de Vesderstuwdam. Scherpschutters werden in plaats gesteld en beveiligden de dam, waarna het Franse fouilleerteam Fouille Opérationnelle Spécialisée de zoektocht naar verdachte objecten startte. Eens gevonden en onschadelijk gemaakt, konden de Belgische genietroepen aan de slag. Samen met een getrainde speurhond doorzochten ze de kronkels en geheimen van de dam en schakelden ze verschillende bedreigingen uit. “We splitsen op in verschillende teams zodat we elk detail onder de loep kunnen nemen,” vertelt sectiecommandant Arnaud. “Het is mijn rol om alles in logische banen te leiden zodat we zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen werken.”

 

Enkele kilometers verder, bij de Gileppestuwdam, botste het bataljon op een besmetting van het drinkwater. De CBRN-troepen (Chemisch Biologisch Radiologisch Nucleair) gingen minutieus te werk en schakelden de dreiging uit.

 

Belgisch-Franse samenwerking

 

De gespecialiseerde diensten van de Genie, waaronder de Military Search, de SIBCRA (wat staat voor Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents) en de ontsmettingsdienst, trainden in samenwerking met hun Franse tegenhangers van het ‘13e Régiment du Genie’. “De samenwerking verloopt erg goed en de organisatie van de oefening verliep eigenlijk zonder problemen,” vertelt de Franse kapitein Mathieu. Het is niet de eerste maal dat deze samenwerking plaatsvindt: onze Belgen zijn ook bij hen welkom en trainen jaarlijks op Franse bodem. “Het partnerschap is belangrijk voor ons. We wisselen onderling kennis en kunde uit en dat is erg belangrijk om onze genietroepen operationeel te houden,” voegt hij er nog aan toe.

 

De Genie traint om zich voor te bereiden op hybride dreigingen waarbij niet enkel klassieke wapens ingezet worden. Ze worden zowel in het binnen- als het buitenland ingezet en zijn dus onmisbaar voor de veiligheid van ons land en onze burgers.

Kerlijn Puttemans

Kai Hostens

Mathieu Duhembre